;
Ekonomi

Yatırımcılar Sürdürülebilir Ekonomiye Nasıl Destek Olabilir? HLEG’in Nihai Raporu Cevaplıyor  

Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu (HLEG), yeni raporunu yayımladı. Avrupa Komisyonu’na sunulan nihai rapor, bireysel ve kurumsal yatırımcıların sürdürülebilirlik konusunda yapması gerekenler başta olmak üzere birçok yeni öneri sunuyor.

Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Finans üst Düzey Uzman Grubu’nun (HLEG) hazırladığı “Sürdürülebilir Avrupa Ekonomisinin Finansmanı”  (Financing a Sustainable European Economy) adlı yeni raporunu geçtiğimiz Ocak ayının son gününde Avrupa Komisyonu’na sundu. Amacını “dünyanın en sürdürülebilir finans sistemini kurmak” olarak ifade eden rapor, iklim değişikliği ile ilgili risk beyanlarının nasıl iyileştirilebileceğine, sürdürülebilirlik konusunun finansal denetime nasıl dahil edilebileceğine ve kredi derecelendirme ajansları için ve yatırım bankaları için uzun dönemli planların nasıl yapılabileceğine dair öneriler içeriyor.

HLEG, Avrupa Birliği’nin, birkaç ay önce yayımlanan İklim Bağlantılı Finansal Görev Gücü’nün önerilerini, birlik çapında hayata geçirilmesini öneriyor. İklim Bağlantılı Finansal Görev Gücü, ilgili risklerin etkin bildirimi konusunda bir dizi önerisini geçtiğimiz G20 zirvesi öncesi yayımlamıştı (Hatırlamak isterseniz Grafik 1′de kısa bir özet bulabilirsiniz). Şirketlerin yatırımcılar, kredi tedarikçileri ve sigorta şirketlerine iklimle bağlantılı finansal riskleri hakkında bilgi sunmakta kullanabilecekleri bir dizi öneri sunulmuştu. Bu önerilere gönüllü olarak uyacağını taahhüt eden şirket sayısı ise 237’e ulaşmış durumda. Önerileri destekleyen ve iklim değişikliğinin getirdiği finansal riskler için şeffaflık çağrısı yapan kurumlar arasında, AXA, Bank of Amerika, Bloomberg LP, HSBC gibi büyük şirketler bulunuyor.

Raporda yer alan bazı öneriler şu şekilde sıralanabilir:

  • AB düzeyinde ortak bir sürdürülebilirlik sınıflandırmasının oluşturulması ve yürürlüğe geçirilmesi.
  • Yatırımcıların daha uzun vadeli yaklaşımlar benimsemelerine dair yükümlülüklerinin ve sürdürülebilirlik tercihlerinin netleştirilmesi.
  • İklim değişikliğiyle bağlantılı riskler başta olmak üzere, sürdürülebilirlik risklerinin tamamıyla saydamlaştırılması için risk beyanı kurallarının daha da geliştirilmesi.
  • Sürdürülebilir finans konusunda bireysel stratejilerin temel unsurları: yatırım tavsiyeleri, eko-etiket ve sosyal sorumlu yatırım (SRI) minimum standartları.
  • Yeşil bonoyla başlayarak, resmi Avrupa sürdürülebilirlik standartları ve etiketleri geliştirilmesi ve uygulamaya konulması.
  • “Avrupa’da Sürdürülebilir Altyapı” sının kurulması.
  • Avrupa Denetleyici Otoriteleri’nin denetleyici hükümlerine sürdürülebilirliğin eklenmesi ve “risk takibi ufkunun” genişletilmesi.

“Amaç Ekonomiyi Sürdürülebilir Kılmak”

HLEG Yönetim Kurulu Başkanı ve AXA Yönetim Kurulu Başkanı Kıdemli Danışmanı Christian Thimann konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu’nun, üst düzey bir uzman grubunu AB finans politikası ve düzenleyici çerçevesine sürdürülebilirliğin entegre edilmesine dair bir plan geliştirmekle görevlendirdiğini hatırlatarak şunları söylüyor: “Bu grup çalışmalarına Ocak 2017’de başladı, ara raporunu Temmuz 2017’de sundu, Eylül 2017’de müzakereleri başlattı ve ay boyunca devam ettirdi. Ocak 2018’de de nihai raporunu yayımlıyor. Bu rapor sürdürülebilir finans konusunda muhtemelen dünyanın en kapsamlı şablonu. Mesele finans sistemi içinde yeşil bir ‘niş’ olmasını sağlama almak değil; mesele çevresel, toplumsal ve yönetişim etmenlerinin sistematik biçimde finansal karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi ve uzun dönemli finansman geliştirilmesi. Gerçekten de finans sistemini sürdürülebilir olmaya doğru yönlendirebilecek tek bir açma kapama düğmesi yok. Kredi ve yatırım zincirindeki tüm kilit adımlara ve tüm ilgili finans kurumlarına bakmak gerekiyor. Bu raporun bu denli kapsamlı olmasının sebebi de budur.” Buradaki amacın ekonomiyi sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade eden Thimann “ Yani ekonomiyi sınırlı kaynaklara daha az bağımlı, çevreye ve iklime daha az zarar veren ve sosyal eşitsizlik ve dışlanmaya da az meyilli hale getirmek için finans sisteminin katkısını artırmaktır”.

Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü Kıdemli Öğretim Üyesi Paul Fisher da finans sisteminin her bir parçasına ve bir bütün olarak nasıl işlediğine bakarak geniş bir alanı kapsayan, pratik politika önerileri ortaya koyduklarını belirtirken rapordaki önerilerin en çok Avrupa’daki sıradan kişilerin mali kararlarında bir farklılık yaratacağını umduğunu vurguluyor. Fisher’a göre, “Bu kişiler tasarruflarının hem toplumsal hem de çevresel etkilerini anlama konusunda yetkin kılınmalı ve zaman içinde bu etkileri iyileştirebilmelidir”.

Grafik 1. İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü  Nihai Önerileri özet bilgi (Hazırlayan: Arif Cem Gündoğan)