;
Politika

WWF’in İklim Değişikliğine Karşı Tek Dünya Kentleri Yarışması Başlıyor

WWF-Türkiye, 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye ayağını başlatıyor. Tek Dünya Kentleri 10. yılında şehirleri iklim ve sürdürülebilirlik için hedef ve eylemlerini ortaya koymaya davet ediyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın (TDKY) 2021-2022 döneminin Türkiye ayağını başlatıyor. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 2011’den bu yana, iklim kriziyle mücadelede öncü girişimleri öne çıkararak, kentleri iklim hedeflerine uyumlu taahhütler geliştirmeye teşvik ediyor. Doğa ve çevreyle ilgili riskler ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel adımlar için kritik bir yıl olan 2021, WWF’in iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlere çağrısının da 10. Yılı.

İki yılda bir düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın öncelikli hedefi, kentlerde iklim dostu dönüşümü teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri öne çıkararak toplumsal farkındalık oluşturmak. Yarışmaya katılan kentlerin kamuoyuna açık olarak raporladıkları veriler uluslararası bir jüri tarafından gözden geçirilerek Paris Anlaşması’nın gezegenimizin atmosferinde sanayileşme sonrasında yaşanan ısı artışının 1.5 dereceyi geçmemesi hedefiyle uyumlu olup olmadığı değerlendirilecek. Ulusal ve küresel çapta öne çıkan şehirler, yarışmanın kazananları olarak ilan edilecek.

Pasinli: “Sürdürülebilir Geleceğin Anahtarı Yerel Yönetimlerin Elinde”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli Tek Dünya Kentleri Yarışması ile ilgili yaptığı açıklamada: “Hem dünya hem de insan üzerindeki etkisi her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissedilen küresel iklim krizi açısından tarihi bir dönüm noktasındayız. Bugün dünya nüfusunun % 55’inin yaşadığı kentler küresel CO2 emisyonlarının da % 70’inden fazlasından sorumlu. Bu açıdan baktığımızda açıkça görülüyor ki sürdürülebilir bir geleceğin anahtarları kentlerin ve yerel yönetimlerin elinde. Yerel yönetimlerin, kentlerin sahip olduğu dinamizmi harekete geçirerek, kent sakinleri için doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek yarışının ön saflarında yer alması gerekiyor” görüşlerini vurguladı.

İnsanların doğayla uyum içinde yaşayacakları şehirler yaratma çağrısında bulunduklarını belirten Pasinli, “Amacımız yerel yönetimlerin, kent sakinlerinin refahını yükseltirken tek ve biricik gezegenimizin ekolojik sınırlarını gözetecekleri Tek Dünya Kentlerinin kurulmasına katkı sağlamak” dedi.

Kentler Sıfır Emisyon İçin Yarışıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası da Kasım 2021’de İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek 26. BM İklim Konferansı (COP26) çerçevesinde, kapsayıcı ve dirençli iklim eylemini uygulamaya koymaya kararlı bir şehirler koalisyonu oluşturmayı amaçlıyor. 2021 sonuna kadar 1000 şehrin sürece dahil edilmesi hedefleniyor. Tek Dünya Kentleri, BM’nin “Sıfıra Doğru Şehir Yarışı Girişimi”nin de ortağı.