;
Bilim Politika

Uzmanlara Göre %100 Yenilenebilir Enerji Gerçekçi ve Mümkün

21. yüzyıl için Yenilenebilir Enerji Politika Ağı (REN21) tarafından Nisan ayında yayınlanan “Yenilenebilirlerin Küresel Geleceği: %100 Yenilenebilir Enerjiye Doğru Mühim Tartışmalar” (Renewables Global Future Report: Great Debates Towards 100% Renewable Energy) raporu, dünyanın dört bir yanından uzmanların görüşlerini ortaya koyuyor. 114 yenilenebilir enerji uzmanı 2050 yılına kadar küresel düzeyde %100 yenilebilir enerji hedefinin gerçekçi ve mümkün olduğunu ifade ediyor.

Yenilenebilir enerji uzmanlarını bir araya getiren ve bu yıl New York’ta düzenlenen Herkes için Sürdürülebilir Enerji Forumu’nda (Sustainable Energy for All Forum), REN21, yenilenebilir enerji alanındaki koşullar ve zorlukları analiz eden raporunu yayınladı. 100% yenilenebilir enerji hedefinin önündeki fizibilite ve zorlukları konu alan rapor, dünya çapında önde gelen 114 uzmanın görüşlerini ortaya koyuyor. Uzmanların bu görüşleri, raporda “12 Mühim Tartışma” olarak toparlanıyor.

Rapora göre, görüşleri alınan uzmanların %90’ından fazlası yenilenebilir enerji teknolojilerinin toplulukların enerji hizmetlerine erişmekte karşılaştıkları engelleri azalttığı konusunda hemfikir. Günümüzde, tahminen 100 milyon insan, yenilenebilir enerji sayesinde elektriğe erişiyor ve yenilenebilir enerji pazarı her geçen gün daha da büyüyor.

Raporda ortaya konan diğer temel bulgular şu şekilde sıralanabilir:

  • Avrupalı ve Avustralyalılar başta olmak üzere, görüşü alınan uzmanların %70’inden çoğu küresel düzeyde 100% yenilenebilir enerjiye geçmenin hem gerçekleştirilebilir hem de gerçekçi olduğunu düşünüyor.
  • Yenilenebilir enerjinin geleceğe hükmedeceğine dair çok güçlü bir fikir birliği var. Birçok uzman ise büyük uluslararası şirketlerin, kamu hizmetleri aracılığıyla ya da kendi enerji üretim kapasitelerine doğrudan yatırım yaparak, yenilenebilir enerji ürünlerini giderek daha fazla tercih ettiğinin altını çiziyor.
  • Çok sayıda şirket, bölge, ada ve kent 100% yenilenebilir enerji hedefleri belirlemiş durumda.
  • Görüşü alınan uzmanların hemen hemen %70’i, yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini ve 10 yıl içinde tüm fosil yakıtlardan daha düşük maliyetli olmasını bekliyor. Rüzgar ve solar fotovoltaik şimdiden çoğu OECD ülkesindeki yeni kurulan geleneksel enerji santralleriyle maliyet açısından rekabet etmeye başladı.
  • Çin ve Danimarka gibi birbirinden çok farklı ülkeler, GSYİH artışının gitgide artan enerji tüketiminden ayrıştırılabileceğini ortaya koyuyor.

REN21 raporunda tanımlanan zorluklar ise şu şekilde:

  • Başta Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya olmak üzere, bazı bölgelerden uzmanlar kendi ülkeleri ya da bölgelerinde 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji tedariki gerçekleştirme konusuna, büyük ölçüde geleneksel enerji endüstrisinin çıkarları nedeniyle, şüpheyle yaklaşıyor.
  • Ulaşım sektörünün dönüştürülmesinde içten yanmalı motorların elektrik motorlu olanlarla değiştirilmesi gibi anahtar teslim çözümler yeterli olmayacak. Karayollarından raylı sistemlere kadar birçok yöntemsel değişim gerekecek.
  • Uzun dönemli politikaların belirsiz olması ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için gereken istikrarlı bir ortamın olmaması, çoğu ülkede büyümeyi aksatıyor.

REN21 Yönetim Kurulu Başkanı Arthouros Zervos’a göre, “REN21, 2004 yılında kurulduğunda, yenilenebilir enerjinin geleceği bugün baktığımızdan çok farklı görünüyordu. O zamanlar, hiç kimse 2016 yılında Avrupa Birliği’ndeki tüm yeni enerji santrallerin %86’sının yenilenebilir enerji santralleri olacağını, Çin’in yenilenebilir enerjide dünyanın en etkin oyuncusu olacağını ve küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının yarısından fazlasının gelişmekte olan ekonomiler ve ülkelerde yapılacağını tahmin edemezdi. O zamanlar %100 yenilenebilir enerji çağrıları ciddiye alınmıyordu. Bugün ise, dünyanın önde gelen enerji uzmanları %100 yenilenebilir enerjinin fizibilitesi ve hangi süre zarfında gerçekleşeceği konusunda rasyonel tartışmalar sürdürüyor”.