;
Ekonomi

Ulaştırma Sektörü 1.5 Derece Hedefi ile Uyumlu Olmak için Sıfır Emisyona Ulaşmalı

sıfır emisyon

Yeni Küresel Otomobil Üreticileri Derecelendirmesi elektrikli araçlara geçişte liderleri ve geride kalanları belirledi. Buna göre; Tesla ve BYD başı çekerken, Volkswagen hafif hizmet filosunu karbondan arındırma yolunda güçlü planlar yapıyor ve hızlı ilerleme kaydediyor, Toyota ise neredeyse her açıdan geride kalıyor.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, dünyanın en büyük 20 otomobil üreticisinin sıfır egzoz emisyonlu araçlara ne kadar etkili bir şekilde geçiş yaptığını değerlendiriyor.

Rapor, otomobil üreticilerini pazardaki mevcut konumları, teknoloji performansları ve gelecekteki karbonsuzlaştırmaya yönelik stratejik vizyonlarıyla ilgili bir dizi ölçüt üzerinden performansları ve stratejileri açısından değerlendiriyor. ICCT altı pazar için bağımsız olarak veri toplamış ve analiz etti: Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri. ICCT’nin derecelendirmesinde analiz ettiği 20 üretici, bu altı pazardaki satışların %89’unu ve dünya genelindeki satışların %65’ini oluşturuyor.

Çalışmanın sonuçlarına göre;

– Derecelendirme, tamamen elektrikli olan tek eski otomobil üreticisi BYD’nin, derecelendirmenin lideri Tesla’yı hızla yakaladığını gösteriyor.

– Tesla en yüksek genel derecelendirmeyi kazandı. Ancak sadece sıfır emisyonlu araçlar (ZEV’ler) üreten tek büyük üretici olmasına rağmen, tüketicilere sunduğu ZEV modellerinin çeşitliliği gibi bazı ölçütlerde düşük performans gösteriyor.

– Eski otomobil üreticileri BMW ve Volkswagen, elektrikli araçlara geçiş konusunda ciddi olduklarını gösteriyorlar – bu yılki derecelendirmede yüksek puanlar aldılar.

– ICCT’nin değerlendirmesi ayrıca, satışlarına göre dünyanın en büyük 20 üreticisi arasında altı otomobil üreticisinin rakiplerinin gerisinde kaldığını gösterdi. Bunlardan beşinin merkezi Japonya’da bulunuyor.

ICCT İcra Direktörü Vekili Rachel Muncrief, “Dieselgate skandalının sadece 7 yıl önce yaşandığı düşünüldüğünde, VW’nin %100 sıfır emisyonlu araçlara geçişte ciddi bir lider olarak ortaya çıktığını görmek dikkate değer” dedi. 2015 yılında ICCT’nin araştırması Dieselgate skandalını ortaya çıkarmıştı.

ICCT, özel olarak oluşturulmuş 10 ölçütün her birinde üreticileri birbirlerine göre derecelendirdi. Proje yöneticisi ve ICCT’nin binek araç programı lideri Zifei Yang, “Bu raporla amacımız, otomobil üreticilerinin planlarında ve eylemlerinde karbonsuzlaştırma yönündeki ilerlemelerinin veriye dayalı, şeffaf bir analizini sağlamaktı” dedi.

ICCT’nin otomotiv sektöründeki derin uzmanlığı bu derecelendirmeyi diğer ESG değerlendirmelerinden farklı kılıyor.  ICCT’nin derecelendirmesi, üreticilerin araç elektrifikasyonuna hazır olup olmadıklarının ileriye dönük bir analiz ve kurumsal anketler ve kendi bildirdikleri bilgiler yerine bağımsız veri ve analizleri kullanıyor. ICCT, zaman içindeki ilerlemeyi izlemek amacıyla derecelendirme ölçütleri geliştirdi ve kuruluş derecelendirmeyi her yıl güncelleyecek.

ICCT modellemesi, 2035 yılında önde gelen pazarlarda satılan yeni hafif hizmet araçlarının neredeyse %100’ünün, ulaştırma sektörünü Paris Anlaşması’nda tanımlandığı gibi küresel ısınmayı 2 derecenin altında sınırlama hedefiyle uyumlu bir yörüngeye oturtmak için sıfır egzoz emisyonuna sahip olması gerektiğini gösteriyor.