fbpx
Ekonomi

TÜSİAD’ın İklim Raporu: “Yeşil Ekonomik Dönüşüm Milli Gelirde ve Emisyon Azaltımında İyileşme Sağlayabilir”

TÜSİAD, “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu”nu açıkladı. Raporda, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin Türkiye ekonomisi ve ticaretine olası etkileri ele alınıyor.

TÜSİAD’ın “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu” tanıtım toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen online toplantıda açılış konuşmaları, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Murat Özyeğin tarafından yapıldı. Toplantıda, iklim değişikliğinin dünyadaki etkileri tartışıldı.

Raporda, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin Türkiye ekonomisi ve ticaretine olası etkileri ele alınıyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politika araçlarını irdelendiği raporun özetinde şu ifadelere yer verildi: “İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm ekosistemi tehdit eden en öncelikli küresel risklerden biridir. Bu çerçevede iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum tüm ekonomilerin yanı sıra başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer çevre, ekonomik ve toplumsal alanda faaliyet gösteren uluslararası örgüt ve kuruluşların da öncelikli gündem maddeleri arasındadır. Avrupa Yeşil Düzeni Türkiye için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Unsurları kararlılıkla saptanmış bir stratejik dönüşüm çerçevesinde, emisyon azaltımını, elde edilen fonların şirketlerin yeşil dönüşümü amacıyla kullanılmasını ve yenilenebilir enerji ile enerji verimliliğini merkeze alan alternatif bir Yeşil Ekonomik Dönüşüm senaryosu sayesinde gerek milli gelirde, gerekse seragazı emisyonlarında anlamlı iyileştirmelerin sağlanabileceği öngörülmektedir. Yeşil ekonomik dönüşüm stratejisi emisyon azalım hedeflerinin ulusal ekonomide üretim ve istihdamın artırılarak sağlanabileceğini göstermekte, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi arayışlarına önemli bir alternatif sunmaktadır.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski toplantıda yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin harekete geçmek için uygun anı bekleyebileceğimiz bir sorun olmadığını belirterek, “Birçok sektör açısından iklim değişikliğine bağlı risklerin azalmasını ve değişen iklim şartlarına uyumu öncelikli değerlendirmek gerekiyor. Doğru politika ve stratejilerle vakitlice adım atamazsak ödememiz gereken faturanın bedeli her bakımdan artacak. 2020 sonrası küresel iklim rejiminin omurgası olan Paris Anlaşması’nı da bu nedenle yakından takip ediyoruz. Stratejik öncelik olarak benimsiyoruz. Anlaşma, iklim değişikliği ile mücadele çabalarının artırılması hedefini ortaya koyarken aynı zamanda yeni bir ekonomik düzene de yön veriyor. Farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler ve uluslararası finans kurumları iklim değişikliği kaygılarını içselleştirerek mücadele ve uyum yönünde stratejiler geliştiriyor. Öte yandan, AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak tanımladığı Yeşil Mutabakat sadece AB üyelerini değil, AB ile ticaret yapan ülkelerin tüm ekonomik sektörleriyle üretim ve tüketim kalıplarını da derinden etkileyecek. Mevzuatın revizyonu yanı sıra dış ticaret kurallarını belirleyen STA’lar ve Sınırda Karbon Düzenlemesi etkili uygulama araçları olarak hayata geçecek. Ar-Ge’yi, özel ve kamu finansman araçlarını da kapsayan en az 1 trilyon euroluk bir bütçenin bu mutabakata tahsis edilmiş olması güçlü bir etkinliğe de fırsat verecek” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin yaptığı konuşmada TÜSİAD olarak düşük karbonlu kalkınma olgusunu her zaman öncelikli olarak konumlandırdıklarını ve çok farklı veçheleriyle konuyu ele alan çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Özyeğin, “Spesifik olarak ekonomi politikalarına yönelik son dört yıl içinde hazırlanan ikinci raporumuzu tanıtmak istedik. ‘İklim Değişikliği ile Mücadele Alanında TÜSİAD Tutum Belgesi’ni takiben ‘Sürdürülebilir Finansman ve Destek Modelleri’ ile ‘Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık’ konularında uygulamanın etkinliğini artırmaya yönelik eylem önerilerimizi paylaştık. Çok yakın bir zamanda da enerji verimliliği sektörünün gelişimine yönelik çalışmamızı sonuçlandıracağız. Sadece çevre alanındakiler değil; sektörel gruplarımız da iklim değişikliği konusunu kendi perspektiflerinden ele alıyor. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz enerji raporu, ‘Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu’ ile sektörün 2030 yılı itibarıyla ekonomimize sağlayabileceği katma değerin %34 gibi yüksek bir oranda artırılabileceğini göstermişti. Tarım ve Gıda 2020 Raporu ise İklim Değişikliği Fonu oluşturulmasına dikkat çekiyor” diye konuştu.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi

Bir yorum yazın

Yorum yazmak için tıklayınız.