;
Bilim

Türkiye’nin Seragazı Emisyonu 2021’de Yüzde 7 Arttı

seragazı emisyonu

2021’de toplam seragazı emisyonu bir önceki yıla göre %7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin seragazı emisyonu verilerini açıkladı.

2021’deki toplam emisyonlarda karbondioksit (CO₂) eşdeğeri olarak en büyük payı %71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,8 ile tarım ve %2,6 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam seragazı emisyonu 2020’de 6,3 ton iken, 2021’de 6,7 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2021’de toplam seragazı emisyonu bir önceki yıla göre %7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu. Verilere göre, 1990’dan 2021’e kadar geçen sürede ise  emisyonlar %157,1 oranında artış gösterdi.

Enerji Sektörü Emisyonları Arttı

Enerji sektörü emisyonları 2021’de bir önceki yıla göre %9,8 artarak 402,5 milyon ton CO₂ eşdeğerine ulaştı.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları ise 2021’de bir önceki yıla göre %10,6 artarak 75,1 milyon ton CO₂eşdeğeri olarak hesaplandı.

Bu dönemde tarım sektörü emisyonları %1,5 azalarak 72,1 milyon ton CO₂ eşdeğeri oldu. Atık sektörü emisyonları ise %9,9 azalarak 14,7 milyon ton CO₂ eşdeğerine yükseldi.

Metan (CH4) emisyonlarının ise %61,4’ü tarım, %19,3’ü enerji, %19,3’ü atık ve %0,03’ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; diazotmonoksit (N2O) emisyonlarının da %78’i tarım,  %11,1’i enerji,  %5,9’u atık ve %5’i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

Seragazı Emisyonu Nedir?

Karbondioksit (CO₂), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs) gibi seragazlarının atmosfere verilen miktarına seragazı emisyonu deniyor.

Atmosferdeki ısıyı tutan ve hapseden seragazları, atmosferdeki sıcaklığı artırırlar ve seragazı etkisi ile küresel ısıtmaya ve dolayısıyla iklim krizine neden oluyorlar.

Seragazı miktarının atmosferde artmasının en önemli nedeni insan faaliyetleri. Seragazı emisyonlarının başlıca insan faaliyeti kaynakları ise fosil yakıt ve gübre kullanımı, ormanların kıyımı, endüstriyel prosesler ve hayvancılık.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi