;
İklim Panosu

Türkiye’de Toplam Salımlarda Seragazlarının Payları

Türkiye’de Toplam Salımlarda Seragazlarının Payları (%, 2015 yılı, Veri: TÜİK) CO2 CH4 N2O F Gazları