;
Ekonomi

Türkiye Yeşil Fon Fırsatına Sırtını Dönmemeli

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, başta iş dünyası, araştırmacılar ve üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kesimleri, 18 Eylül 2020’de açılacak 1 milyar euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ndan yararlanmaya davet etti.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin de katıldığı Ufuk 2020 Programı sona ermeden önce Komisyonun son bir çağrıya çıkacağını ve AB’nin karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan bu çağrının Türkiye’den şirketlerin, üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve araştırmacıların ve bilim insanlarının katılımına açık olduğunu belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Önümüzdeki günlerde açılacak olan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı 1 milyar euroluk bütçesiyle Türkiye için son derece önemli bir hibe kaynağı olacak. Bu çağrıyı yakından izlememiz, projeler geliştirmemiz gerekiyor. AB’nin araştırma ve geliştirme programlarına uzun yıllardır tam katılım sağlayan Türkiye’nin son dönemde de bunun meyvelerini daha fazla almaya başladığını, kabul edilen proje sayılarımızın artığını görüyoruz. Ancak bu çağrı sadece ülkemizdeki işletmelere ve araştırmacılara hibe sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun yeni kabinesinin hedeflerinden biri olarak belirlediği karbonsuz ekonomiye geçiş konusunda da Avrupalı muhataplarımızla birlikte çalışma imkanı sunuyor. Bu da başarılı Türk projelerinin Türkiye-AB iş birliğinin güçlenmesine somut katkıyı yapacağı anlamına geliyor.”

Çağrı kapsamında pilot uygulamaların, yenilikçi ürünlerin, yeşil ve dijital dönüşümün yönetişimiyle ilgili önerilerin, sosyal ve değer zincirlerinde inovasyonun destekleneceğini aktaran Zeytinoğlu, “Çağrı kapsamında enerji başlığında toplam 128 milyon euro, binalarda enerji verimliliği için 60 milyon euro, çevreci havalimanları ve limanlar için 10 milyon euro, Birliğin Tarladan Sofraya stratejisine destek olacak projeler için 74 milyon euro kaynak ayrılmış durumda. Bu ülkemizde enerji, inşaat, tarım, ulaştırma ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren işletmelerimiz ve araştırmacılarımız için önemli fırsatları barındırıyor. Hatta Avrupalı ortaklarımızla birlikte enerji alanında Afrika’da proje yapılması için 40 milyon euro’luk kaynak bile var. Türkiye’nin daha çevreci teknolojiler geliştirme kapasitesini ortaya koyacağı projelere %100’e varan oranda destek alma şansını kaçırmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, 1 milyar euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile ilgili Türkiye’de hem AB Programlarından sorumlu Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın hem de Ufuk 2020 Programı’nın irtibat kurumu olan TÜBİTAK’ın yoğun bir mesai ile bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken İKV Başkanı Zeytinoğlu, ilgili tüm tarafların UFUK 2020 Program sayfasından (https://h2020.org.tr/tr) konuyu takip edebileceklerini belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, başta iş dünyası, araştırmacılar ve üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kesimleri, 18 Eylül 2020’de açılacak 1 milyar euro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ndan yararlanmaya davet etti.

Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’nın düzenlendiği 11 alt alan şöyle:

– İklim değişikliği ile mücadele

– Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji

– Temiz, döngüsel ekonomi için sanayi,

– Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar,

– Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım,

– Tarladan sofraya tarım,

– Ekosistem ve biyoçeşitlilik,

– Sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre,

– Avrupa araştırma alt yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi,

– Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri),

– Uluslararası iş birliği