;
Politika

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma Grupları Belirlendi

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli

Murat Kurum Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalar ile kentlerin iklim değişikliğine ve afetlere dirençli hale getirileceğini söyledi.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ikinci toplantısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında 10 Mart 2023 günü Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bakan Murat Kurum toplantıda yaptığı konuşmada model kapsamında 13 ayrı çalışma grubu oluşturulduğu bilgisini verirken yeni kanun hazırlığı dahil yasal çerçeve üzerinde yapılacak çalışmaların bu gruplarda yer alan bilim insanları tarafından yapılmasını istediklerini söyledi.

Murat Kurum model kapsamında yürütülecek çalışmalar ile kentlerin iklim değişikliğine ve afetlere dirençli hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

Toplantı sırasında açıklanan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli sunumuna göre oluşturulacak bu 13 çalışma grubu arasında Enkaz ve Atık Yönetimi ile İklim Dostu Yeşil Dönüşüm grupları da yer aldı.

Sunuma göre Enkaz ve Atık Yönetimi Kurulunda Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu (Medipol Üniversitesi), Prof. Dr. Doğanay Tolunay(İstanbul Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Osman Atilla Arıkan(İstanbul Teknik Üniversitesi) ile birlikte Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ile Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek görev alacak.

İklim Dostu Yeşil Dönüşüm Kurulunda da Prof. Dr.Barış Salihoğlu(ODTÜ), Prof. Dr. Burcu Özsoy (İstanbul Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Orhan Şen – (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Erol Kesici – (Süleyman Demirel Üniversitesi) ile Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabeygörev alacak.

Modele göre Enkaz ve Atık Yönetimi Kurulu’nun çalışmalarının amaçları şunlar olacak;

  • Afet bölgesinde özellikle yerleşim birimlerinde başta enkaz atıkları olmak üzere ortaya çıkan tıbbi, kompozit, metal, plastik ve diğer tüm atıkların çevresel hassasiyetler gözetilerek bertarafına yönelik olarak yeni model ve yaklaşımların geliştirilmesi,
  • Afet bölgesinde deprem sonrası ortaya çıkan enkaz ve diğer tüm atıkların yönetimi; ayrıştırılması, geri dönüşüme tabi olanların kazandırılması ile doğaya ve insan sağlığına zararlı atıkların bertaraf edilmesi konularında sürecin yönetimine katkı sağlaması,
  • Geçici yaşam alanlarında ortaya çıkan atıkların yönetimi konusunda gerekli politikaların geliştirilmesi ve belediyelere teknik destek sağlanması,

İklim Dostu Yeşil Dönüşüm Kurulu’nun çalışmalarının amaçları da şunlar olacak;

  • Türkiye’nin ve şehirlerinin iklim dostu yeşil dönüşümü çalışmalarının deprem bölgesinde yeni şehircilik çalışmalarına entegre edilmesi,
  • Sanayide yeşil dönüşüm politikalarının bölgede inşa edilecek sanayi yapılarına ve sanayi alanlarına uyarlanması,
  • Yeni şehircilik çalışmalarında iklim değişikliğine uyum sağlanması amacıyla yenilenebilir enerji, temiz enerji, yağmur suyu hasadı, enerji verimliliği gibi doğa ve ekosistem temelli çözümler, mavi-gri-yeşil altyapı yatırımları konularında katkı sunması,
  • Yangınlar ve seller başta olmak üzere iklim krizine bağlı afetlere karşı engelleyici çözüm mekanizmalarının ve stratejilerin geliştirilmesi

Model kapsamında oluşturulan diğer kurullar da şunlar oldu; Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar Kurulu, Deprem ve Yer Bilimleri Kurulu, Hasar Tespit Kurulu, Şehirleri İnşa ve İhya Kurulu, Kentsel ve Kırsal Dönüşüm Kurulu, Mekânsal Planlama Kurulu, Yeni Yapı Teknolojileri Kurulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler Kurulu, Kentsel ve Kırsal Altyapı Kurulu, Tarihi ve Kültürel Miras Kurulu ile Kriz Yönetimi ve İletişimi Kurulu.