;
Bilim

Türkiye İklim Değişikliği ve Enerji Tercihleri Algısı Raporunu Konuştu: Rapor Medyada Büyük İlgi Gördü

Kamuoyunun iklim değişikliği konusunda ne düşündüğünü ve enerji tercihlerinin neler olduğunu ortaya koyan “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” medyada geniş yer buldu. İklim Haber ve KONDA işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma hakkında Türkiye medyasında köşe yazılarıyla beraber toplamda 75 haber yayımlandı. Araştırma aynı zamanda Climate Home News ve Politico gibi yabancı yayın organlarında da yer aldı.

İklim Haber ve Konda Araştırma şirketi işbirliği ile gerçekleştirilen, “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması”, medya tarafından ilgiyle karşılandı. Kamuoyunun iklim değişikliği konusunda ne düşündüğünü ve enerji tercihlerinin neler olduğunu ortaya koyan araştırma Türkiye medyasında hem ulusal hem de yerel basında toplamda 75 kez haberleştirildi.

Haberlerde özellikle toplumda iklim değişikliğinin yaşandığı konusunda büyük oranda konsensüs (%86) olduğu ve toplumun dörtte üçünün iklim değişikliği konusunda endişeli olduğu vurgusu yapılırken, politik parti tercihlerinden bağımsız olarak Türkiye’nin enerji konusunda tercihinin büyük oranda güneş ve rüzgar olduğu da belirtildi. Yapılan haberlerin dışında köşe yazarları da araştırmaya ilgi gösterdi ve yazılarında araştırmanın detaylarına yer verdiler. Yabancı basın da araştırmanın sonuçlarına ilgi gösterirken, çalışma Climate Home News ve Politico gibi yabancı yayın organlarında yer aldı.

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” iklim değişikliği konusunda güncel ve özgün haberler ve analizler üretmek için kurulmuş olan İklim Haber ile Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA işbirliğinde yapıldı Ülkemizde iklim değişikliği hakkında ne düşünüldüğünü ve giderek artan bir güncel tartışma alanı olan enerji konusundaki tercihleri anlamak için, Mart 2018’de KONDA’nın aylık düzenli siyasi ve toplumsal araştırmalar dizisi olan Barometre çalışmasında, Türkiye toplumunun iklim değişikliği algısı ve enerji tercihlerini anlamak amacıyla sorular soruldu ve yanıtlar, diğer siyasi ve toplumsal tercihler ve eğilimlere ilişkin sorulara verilen yanıtlar ile karşılaştırıldı.

Araştırmanın örneklemi, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlandı. Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırıldı ve 12 bölge esas alınarak örneklem tespit edildi. Araştırma kapsamında 30 il merkezi, 100 ilçe ve 147 mahalle ve köyünde 2595 kişiyle yüz yüze görüşmeler yürütüldü.