;
Ekonomi Politika

Türkiye Enerjide Yüzünü Güneşe Dönmek İstiyor

İklim Haber ve KONDA’nın gerçekleştirdiği “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” sonuçlarına göre, Türkiyelilerin öncelikli enerji tercihleri arasında %70,5 ile güneş santralları ilk sırada yer alırken, rüzgar santralları ise %52,8 ile ikinci sırada bulunuyor. Nükleer ve kömür santralları ise sırasıyla %68,2 ve %53,1 oranlarıyla tercih edilmeyen santrallar arasında ilk iki sırayı paylaşıyor.

Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği konusunda ne düşündüğünü ve enerji tercihlerinin neler olduğunu ortaya koyan “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması”na göre Türkiye toplumunun öncelikli tercihini güneş ve rüzgar santralları oluşturuyor. Araştırmaya katılanlar, “Farzedelim ki yaşadığınız yerin yanında bir enerji santralı yapılacak, hangi iki santralı öncelikli olarak tercih edersiniz?” sorusuna %70,5 oranında güneş santralları cevabını verirken, %52,8 oranında ise rüzgar santralları cevabını veriyor. Kömür, HES ve nükleer ise en az tercih edilen santrallar arasında yer alıyor.

Anketin sonuçları özellikle güneş enerjisinin kullanımı konusunda toplumda önemli bir destek olduğunu ortaya koyuyor. Aynı soru siyasi parti tercihleri, hayat tarzı kümesi, kır, kent ve yaş bağlamında incelediğinde de tercihlerin anlamlı oranlarda değişmediği görülüyor.

Aynı soru bir kez de en çok karşı çıkacakları enerji santrallarını söylemelerini isteyerek sorulduğunda ise her iki kişiden biri yaşadığı yerin yakınına kömür santralı, her 10 kişiden yedisi ise yaşadığı yerin yakınına nükleer enerji santralı yapılmasını istemediğini belirtiyor. Toplumun sadece %1,6’sı güneş, %2,1’i rüzgar santrallarına karşı çıkıyor.

AK Partililer, İyi Partililer ile birlikte kömür santralına en çok karşı çıkanların başında geliyor. AK Partililerin %57’si, İyi Partililerin %61’i kömür santrallarına karşı çıkıyor. CHP’lilerde bu oran %48 iken MHP’lilerde ise %44’e düşüyor.

Nükleer santrala karşı çıkanların oranı %80 ile en yüksek CHP’liler arasında görülüyor. AK Parti’ye oy vereceğini ifade edenlerin %62’si de yaşadığı yerin yakınında nükleer santral istemediğini belirtiyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.