;
Ekonomi

Türkiye-BAE Stratejik Ortaklığının Altından “Temiz Kömür” ve Nükleer Çıktı

kömür

Türkiye ve BAE’nin imzaladığı stratejik ortaklık kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra, 3 GW’lık temiz ve yerli kömür ve 6 GW’lık nükleer projeleri de yer aldı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 19 Temmuz’da Abu Dabi’de imzalanan Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla Meclis’e sunuldu. 29,7 milyar dolarlık anlaşma kapsamda taraflar, enerji ve doğal kaynaklar alanında her iki ülkede ve üçüncü ülkelerde stratejik ortaklığın tesis edilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması amacıyla Türkiye’de yenilenebilir ve temiz enerji, şebeke ve iletim, termik santrallar, tabii kaynaklar ve yeni teknolojiler ve enerji verimliliği gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapacak.

Anlaşmaya göre; iki ülke, yenilenebilir enerjide 2 bin 500 megavata kadar deniz üstü rüzgar projeleri, 3 bin megavata kadar optimize batarya depolamalı karasal rüzgar ve güneş enerjisi projeleri, yeşil hidrojen veya yeşil amonyak üretmek için 5 bin megavata kadar yenilenebilir ve temiz enerji projeleri ile 2 bin megavata kadar pompaj depolamalı hidroelektrik santral projesi geliştirecek. Ayrıca taraflar bin megavata kadar batarya depolama projesi ile üçüncü ülkelerde enterkonneksiyon projeleri üzerinde çalışacak.

Nükleer, Kömür ve Gaz Projelerine Yatırım Alınıyor 

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberine göre, Türkiye ile BAE, termik santrallar kurmak için de mutabık kaldı. Bu çerçevede, İstanbul Ambarlı’da yer alacak 1.200 megavat-1.800 megavat kombine çevrim enerji santralı da dahil olmak üzere 3 bin megavata kadar kombine çevrim gaz türbini enerji santralı projesi ve yine 3 bin megavata kadar temiz ve yerli kömür yakıtlı enerji santralı projesi gerçekleştirilecek.

İki ülke, Türkiye’de nükleer enerji projelerine ilişkin ise 6 bin megavata kadar nükleer güç santralı projesi, nükleer yakıt imalatı, ileri nükleer reaktörler ve nükleer iş gücü ve tedarik zincirinin geliştirilmesi için iş birliği yapacak. Bu doğrultuda üçüncü tarafların katılımıyla çok taraflı görüşmeler gerçekleştirilecek.  Diğer yandan taraflar, Türkiye’de veya üçüncü ülkelerde petrol ve gaz projelerine ilişkin yatırım fırsatları konusunda da iş birliğine gidecek. Bu çerçevede, upstream projelerinde veya gaz upstream projelerinde iş birliği, petrokimya fırsatları ve gaz altyapı varlıkları mercek altına alınacak.

Türkiye’de Üretilen Ekipmanlara Öncelik

BAE tarafı, yenilenebilir ve temiz enerji, şebeke ve iletim, termik santrallar, tabii kaynaklar ve yeni teknolojiler ve enerji verimliliği alanlarındaki projelerin uygulanmasından sorumlu olacak kuruluşlarına, proje anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gerekli olabilecek finansmanı sağlayacak. BAE ayrıca, nükleer enerji ile ilgili projeleri değerlendirecek ve uygun olması hâlinde, kabul edilebilir gördüğü şartlarda finansman sağlayabilecek.

İki ülke, projelerin uygulanması için Türkiye’de üretilen ekipmanların kullanılmasının Türk tarafı için yüksek öncelikli olduğunu kabul edecek. Türk tarafı da projeler için gerekli saha veya sahaları belirleyecek ve tahsis edecek. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra mümkün olan en kısa sürede, tarafların ilgili yetkili makamları veya tayin edilmiş kuruluşları, bu anlaşma ile ilgili faaliyetleri izlemek ve idare etmek üzere bir idari komite ve alt komiteler kuracak. Anlaşma 10 yıllık bir süre için yürürlükte kalacak. Taraflardan biri diğer tarafa bu anlaşmayı sona erdirme niyetini anlaşmanın sona ermesinden en az üç ay önce diplomatik kanallardan yazılı olarak bildirmediği takdirde birbirini takip eden üç yıllık süreler için otomatik olarak uzatılacak.

Nadir Elementler de Masada

Türkiye ile BAE, tabii kaynaklar ve yeni teknolojiler üzerinde de iş birliğine gidecek. Bu kapsamda, nadir toprak elementleri, diğer hidrojenler ve karbon yakalama kullanımı ve depolama üzerine çalışmalar yapılacak. Ayrıca atık ısı ve yenilenebilir ısı kullanımı, bölgesel ısıtma ve soğutma, nihai kullanım sektörlerinde enerji verimliliği yatırımı ve ESCO projelerinde her iki ülke birlikte hareket edecek.