;
Ekonomi Politika

Tüm Ülkelerin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kapasitesi Yayımlandı

Global Energy Monitor, ülkelere göre şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgar üretimini gösteren yeni araçlarını tanıttı.

Global Energy Monitor (GEM) yenilenebilir enerjide küresel geçişi izlemek için iki yeni araç yayımladı: 10 megavat (MW) veya daha fazla rüzgar enerjisi kapasiteli santralları kapsayan bir rüzgar enerjisi takipçisi ve 20 MW’lık şebeke ölçeğinde güneş enerjisi santrallarını kapsayan bir güneş enerjisi takipçisi. Kamu, özel ve diğer kamuya açık verileri birleştiren iki takipçi, ülkelerin rüzgar ve güneş enerjisi inşa etme hızını ve kapsamını göstermek için proje düzeyinde veriler sağlıyor.

Küresel Rüzgar Enerjisi Takipçisi (Global Wind Power Tracker, GWPT), 144 ülkede 681.4 GW elektrik üreten işletmedeki 13.263 rüzgar santralini ve ilaveten 882.0 GW elektrik üretecek 5.235 olası projeyi listeliyor. İşletmedeki en fazla rüzgar projesi kapasitesine sahip ülkeler şunlar:

  1. Çin (261.2 GW)
  2. ABD (127.3 GW)
  3. Almanya (39.6 GW)
  4. İspanya (26.8 GW)
  5. Hindistan (23.7 GW)

Küresel Güneş Enerjisi Takipçisi (Global Solar Power Tracker, GSPT), 148 ülkede 298.7 GW üreten işletmedeki 5.190 güneş enerjisi projesini ve 474,9 GW üretecek ilave 3.551 olası projeyi listeliyor. Şebeke ölçeğindeki güneş enerjisi, toplam küresel güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık %65’ini oluştururken, kalan %35’i konut ve ticari tesisler. İşletmedeki en fazla güneş enerjisi projesi kapasitesine sahip ülkeler ise şunlar:

  1. Çin (130.3 GW)
  2. ABD (43.4 GW)
  3. Hindistan (29.0 GW)
  4. Vietnam (11.3 GW)
  5. Meksika (10.5 GW)

Verilere göre işletmedeki 10 MW ve üstü kapasiteye sahip en fazla rüzgar enerjisi santralına sahip ülkeler arasında Türkiye 12. sırada iken (8.998 GW), 20 MW ve üstü güneş enerjisi kapasitesine sahip ülkeler arasında ise 16. sırada (1,777 MW) yer alıyor.

GEM’in Küresel Rüzgar Enerjisi Takipçisi Proje Müdürü Ingrid Behrsin, “Dünya çapında yerleşik güneş ve rüzgar santrallerinin tüm kapsamını yakalamak, enerji geçişine yönelik ilerlemeyi ölçmek için kritik önem taşıyor. Bunun gibi açık erişimli proje düzeyinde verilerle, ülkelerin kendi belirttikleri yenilenebilir enerji hedeflerine karşı nasıl bir performans sergilediklerini izlemek için artık çok daha güçlü bir konumdayız” dedi.