;
Bilim

TÜİK: Termik Santrallar Geçen Yıl Denizden 8 milyar m3 Su Çekti

TÜİK, 2018’de termik santralların %98.2’si denizden olmak üzere toplam 7.9 milyar m3 su çektiğini, yaklaşık 14 bini tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluşturduğunu açıkladı.

TÜİK, “Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi” sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl termik santrallar tarafından %98.2’si denizden olmak üzere toplam 7.9 milyar m3 su çekildi. Santrallar suyun %1.8’ini baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan çekti. Çekilen suyun %93.4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santralların 2018 yılında deşarj ettiği 7.5 milyar m3 atık suyun %96.6’sını soğutma suyu oluşturdu. Toplam atık suyun %99.5’i denize, %0.5’i ise kül barajı, düzenli kül depolama sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Açıklanan rapora göre, termik santrallarda 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26.1 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın %89.2’sini kül ve cüruf atıkları, %10.7’sini ise metal, kağıt, plastik atıklar, atık su arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın %87.5’i kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, %12.4’ü lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı, %0.1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.

İstatistiklerin kapsamının kurulu gücü 100 megawatt (MW) ve üzeri olan tüm faal termik santrallar olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santralın baca filtrelerinin takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmişti.