;
Bilim

TTB: İlaçlara Yeterli Düzeyde Ulaşım Sağlanmalı

deprem

TTB, enkaz altında kalan ilaçları ve raporları hatırlattı, “göçmenler de dâhil olmak üzere tüm insanların ilaçlara yeterli düzeyde ulaşımı sağlanmalıdır” uyarısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütleriyle oluşturulan Deprem Kriz Masası, deprem bölgelerinde yaşanan sağlık sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut TTB’nin önerilerini sıralayarak şunları söyledi:

  • TTB olarak uzmanlık derneklerimizin ve tüm üyelerimizin bilgi ve yetkinliğini her türlü koordinasyonda sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz. Sağlık Bakanlığı’na ilgili yazımız gönderilmiştir ve henüz yanıt alınamamıştır.
  • Acil kurtarma ekiplerinin bir kısmının bölgeye ulaştığını ve farklı illerden yeni ekiplerin de yola koyulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Fakat konuya dair bir hayli eksiklikler olduğu da gözlemlerimiz arasındadır. Bu konuda kamu otoritesini doğru bir planlama ve hızlı hareket etmeye çağırıyoruz.
  • Bölgedeki sağlık kurumları ve personelinin durumu hakkında hızlı bir değerlendirme yapılmalıdır.
  • Şu an için bölgede yaşayanlar için barınma çok ciddi bir sorundur. Öncelikli grupları tespit ederek hızla güvenli barınma alanlarına yönlendirmeleri gerekmektedir.
  • Yurttaşlarımızın ilaçları ve raporları enkaz altında kaldığından dolayı, ilaçlarının sağlanması ve göçmenler de dâhil olmak üzere tüm insanların ilaçlara yeterli düzeyde ulaşımı sağlanmalıdır.