;
Politika

Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarım Kaynaklı Emisyonların Azaltım Potansiyeli ve Maliyeti Belirlenecek

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, “İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu”nu yayımladı. Türkiye’deki tarımsal sorunları ve çözüm önerilerini sunan rapor, iklim değişikliğini dikkate alan yeni tarım politikalarının gerekliliğini vurguluyor.

Bakanlık geçtiğimiz yıl İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, üniversiteler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi, ilgili kurum ve kuruluşlar ve STK’ların katılımı ile İzmir, Şanlıurfa ve Ankara’da olmak üzere “Değişen İklim Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım” başlıklı üç çalıştay gerçekleştirdi. Bu çalıştaylarda tartışılan sorunları ve çözüm önerilerini derleyen “İklim Değişikliği ve Tarım Sonuç Raporu”, hem iklim değişikliğinin tarıma etkisini hem de tarımın iklim değişikliğine etkisini ele aldı.

Rapora göre tarım sektöründeki hedefler şu şekilde sıralandı: “Açlığın sona ermesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi, bitki desenlerinin dayanıklılığı ve üretim sistemlerinin iklim risklerine ve doğal afetlere uyumlu hale getirilmesi, tarım sistemlerinin iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması, üretimin artırılması ve ekosistemlerin korunması eylemleri.”

Türkiye’nin tarım sektöründe yeni iklim değişikliği politikaları oluşturmasını hedefleyen rapor iklim değişikliğinin sıcaklık artışı, kuraklık, toprak verimliliği ve erozyon, bitki besin maddelerinin noksanlığı, su kaynaklarında azalma, aşırı yağışlar, doğal bitki örtüsünün bozulması, hastalıklar ve zararlılar, gıda sektörüne etkiler gibi sonuçlarını ele aldı.

Tarım sektöründe emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğine uyum çözümleri; yağmur hasadı, tasarruflu su kullanımı, azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim yöntemi, rüzgar perdesi, gübreleme, tarımsal kuraklıkla mücadele, arazi toplulaştırma, organik tarım, tarım sigortaları, biyoenerji kaynakları, karbon çiftçiliği ve tarımsal ormancılık başlıkları altında toplandı.

Raporda, hangi bölgenin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğinin ve potansiyel çözüm önerilerinin bulunduğu bir bölüm yer alıyor.

Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma Bildirgesi Yayınlandı

“Değişen İklim Dönüşen Tarım: İklim Değişikliği ve Tarım” çalıştaylarının sonunda “Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltma” başlıklı 27 maddelik bir sonuç bildirgesi de yayımlandı.

Bildirgedeki bazı maddeler ise şu şekilde:

  • “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemleri kurulacaktır.
  • Agroekolojik uygulamalar küçük aile işletmelerinden başlanarak desteklenecek ve uygulanacaktır.
  • İyi Tarım Uygulamaları ve organik tarım faaliyetleri alansal olarak artırılarak desteklenecektir.
  • Paris Anlaşması’nın Türkiye Büyük Millet meclisinde onaylanması ile önem kazanan iklim değişikliğine uyum ve azaltım faaliyetleri hızlandırılacak ve etkileri analiz edilecektir.
  • Tarım sektöründe seragazı emisyon azaltım potansiyeli ve maliyeti belirlenecektir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.