;
Politika

“Su Verimliliği” Eylem Planı Yürürlükte

su verimliliği

İklim değişikliğine uyum ve su kaynaklarının verimli kullanımı amaçlarıyla hazırlanan, 2023-2033 yıllarını kapsayacak strateji belgesi ve eylem planı yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de “Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Genelgede, önümüzdeki yüzyıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre; Türkiye’nin su kaynaklarının yaklaşık %25 azalmasının beklendiği kaydedildi. Bu doğrultuda başlatılan, “Su Verimliliği Seferberliği”ne işaret edilerek, “Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ‘Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ hazırlanmıştır. Mezkur strateji belgesi ve eylem planı ile buna dayanılarak hazırlanan rehber dokümanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacaktır. ‘Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak 2023 tarihinde, “Su Verimliliği Seferberliği” tanıtım toplantısı düzenlenerek, ulusal ölçekte harekete geçilmesi için uygulanacak stratejiler kamuoyuna duyuruldu. Bu doğrultuda hazırlanan, “Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı” yürürlüğe girdi. Strateji belgesi ve eylem planının hazırlık sürecinde, Kentsel Su Kullanım Verimliliği, Tarımsal Su Kullanım Verimliliği, Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği ve Bütün Sektörleri Etkileyen Su Kullanım Verimliliği ana eksenleri üzerinden hedef, strateji ve eylemler tanımlandı.

Belgede, 4 tane Temel Amaç, 9 Ulusal Hedef, 49 Öncelikli Eylem yer aldı. Belgenin bileşeni olarak hazırlanan eylem planları ise 2023-2033 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek tedbirleri içerdi. Strateji belgesinde öne çıkan konular, kentsel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, endüstriyel su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, alternatif su kaynaklarının yaygınlaştırılması, su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve iş birliği, eğitim ve farkındalık çalışmalarından oluştu.

Öncelikli Hedefler

Öncelikli hedefler arasında, yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar %25, 2040 yılına kadar %10 seviyesine düşürülmesi, hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litre, 2050 yılına kadar 100 litreye düşürülmesi, tarımsal su kullanım verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının 2030 yılına kadar %60, 2050 yılına kadar %65 seviyesine yükseltilmesi, sanayide temiz üretim tekniklerinin ve su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla %50’ye varan oranlarda su kazanımı sağlanması, bilgisi yer aldı.

Belgede, önümüzdeki yüzyıl için suyun tüm sektörlerde ve bütün paydaşlar tarafından verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve eylemler ile sorumluluk yüklenecek ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlendi. Ayrıca belgede, su verimliliği konusunda ulusal hedefler ve o hedeflerin sağlanabilmesi için gerekli aksiyonlar, suyu verimli kullanma yöntemleri, alternatif; yani geleneksel olmayan su kaynaklarının yaygınlaştırılması, kullanılmış suların yeniden kullanılması, yağmur suyu hasadı, gri suların kullanımı, geri kazanım, suyun uygun ve verimli kullanmayı teşvik edecek şekilde fiyatlandırılması, su ayak izi konusunda farkındalık oluşturulması ve ayak izinin sürdürülebilir seviyelere çekilmesi, yasal, idari ve teknik anlamda kapasite geliştirilmesi, eğitim, farkındalık, ortak akıl ve iş birliği, çalışmalarına ilişkin hususlara yer verildi.

“Su Verimliliği Seferberliği” ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan “suverimliligi.gov.tr” internet sitesi de hizmete sunulmuştu. Seferberlik kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, hazırlanan dokümanlara ve diğer bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi