;
Ekonomi

STK’lardan Avrupa Merkez Bankası’na: “İyileştirme Önlemleri İklim Krizini de Kapsasın”

45 düşünce kuruluşu ve STK, Avrupa Merkez Bankası’ndan, iyileştirme önlemlerinin COVID-19’la beraber iklim krizini de kapsaması talebinde bulundu. 

Avrupa çapında faaliyet gösteren 45 düşünce kuruluşu ve STK, Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank, ECB) Başkanı Christine Lagarde’a yönelik kaleme aldıkları mektupta ECB’yi, salgınla mücadele kapsamında alınacak önlemlerde iklim krizinin küresel ekonomiye yönelik risklerini göz önünde bulundurmaya çağırdı. Kurumlar ECB’den finansmanını, Avrupa kurumlarının Yeşil Düzen’e yönelik yeniledikleri taahhütleriyle ve AB’nin iklim taahhütleriyle uyumlu hale getirmesini talep ediyor. Aynı zamanda ECB’yi, yaşanan küresel trajedi karşısında ortak bir cephe oluşturmaya çağırıyorlar.

Yeni Ekonomi Vakfı (New Economy Foundation, NEF) Kıdemli Ekonomisti Frank Van Lerven yaptığı açıklamada, “ECB, yalnızca AB’deki finansal piyasalar, insanlar ve aileler için değil, aynı zamanda gezegeni ve doğayı koruma hedeflerimiz için de derin ve uzun vadeli etki yaratacak bir dizi önlem paketini yürürlüğe koyuyor. Salgından önce finans piyasalarımız, 4 derecelik sıcaklık artışını finanse etmeye yönelikti. Bu yönelimin, bilim insanlarının devamlı olarak dikkat çektiği, benzeri görülmemiş ölçekte doğal felaketleri tetiklemesi öngörülüyordu. COVID-19 krizinden sonra, işlerin her zamanki gibi yürütüldüğü senaryoya geri dönmeyi göze alamayız. Ekonominin iyileşmesi sürecinde diğer konularda da güçlenmeliyiz. Bu öneriler, finansmanı yeniden şekillendirmeye ve sonuçlarından fayda sağlamaya yardımcı olabilecek cesur çözümleri içeriyor. Böylece daha dayanıklı bir ekonomik iyileşmenin tohumlarını atabiliriz” dedi.

ECB’nin bugün gerçekleştirilecek yönetim konseyi toplantısı öncesinde paylaşılan mektup, sürdürülebilir kurtarma önlemlerinin geliştirilmesi için beş adım öneriyor. Bunlar:

  • ECB’nin varlık alım programlarını ve teminat çerçevelerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmesi;
  • Bankacılık sektörüne yönelik borcun temdidi (refinansman) uygulamalarını Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmesi;
  • Sürdürülebilir yatırım için varlık piyasalarını desteklemek ve yeşil yatırımları artırmak üzere Avrupa Yatırım Bankası (veya diğer benzer Avrupa kurumları) ile koordineli şekilde hareket etmesi;
  • Avrupa bankacılık sektörünün iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmak ve iklim değişikliğine katkı sunan fosil yakıt finansmanı gibi projelere finans akışını azaltan ihtiyati tedbirleri uygulamaya koyması;
  • Operasyonların, Paris Anlaşması ve Avrupa Bankacılık sektörü ile uyumlaştırılması sürecine ilişkin bilgileri değerlendirmek ve yetkilileri düzenli olarak bilgilendirmesi.

350.org Fransa kampanya sorumlusu Clémence Dubois ise“ECB, salgınla müdahale planı kapsamında Avrupa pazarlarını desteklemek için 750 milyar euroyu piyasaya sunuyor. Şu anda uygulamaya konulan önlemler, önümüzdeki yıllarda ekonomilerimizi ve toplumlarımızı şekillendirmeye yardımcı olacak. Christine Lagarde birçok kez iklim risklerini bankanın faaliyetlerine dahil etme sözü verdi, ancak şimdi Shell ve Total gibi doğayı kirleten ve iklim krizini tetikleyen şirketlerden tahvil alıyor. Kamu kurumlarımız krizi, başka bir kriz yaratacak şekilde çözmemeli. Banka, fosil yakıt şirketleri yerine insanları kurtarmalı ve Yeşil Düzene hizmet eden adil bir ekonomik iyileştirmeyi desteklemeli” diye konuştu.

Positive Money Europe Direktörü Stanislas Jourdan da “ECB’nin COVID-19 ile başa çıkmak için aldığı son tedbirler, yalnızca birkaç ay önce akla getirilemeyecek önlemleri benimsediğini gösteriyor. ECB’nin zamanımızın en büyük krizi olan iklim krizini ele alırken aynı cesaret ve yaratıcılıkla hareket etmesini bekliyoruz. ECB’nin ertelenen stratejik plan değerlendirmesinin yanı sıra, bu sürecin öncesinde harekete geçmesi gerekiyor. Kaybedecek vakit yok” dedi.

Mektubu imzalayanlar arasında Greenpeace ve Oxfam gibi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Almanya’da faaliyetlerini yürüten Finanzwende, Fransa’da faaliyet gösteren Reclaim Finance, WWF-Yunanistan, Economic Democracy Finlandi, İrlanda’da faaliyet gösteren Trocaire, İspanya’dan IIDMA, İtalya’dan FOCSIV ve İsviçre’den Klima Allianz gibi Avrupa’nın önde gelen kurumları bulunuyor.