;
Ekonomi

STK’lar için Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimleri İklim Krizini Ele Alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ve Kamu Harcamalarını İzleme Platformu (KAHİP) iş birliğiyle STK’lar için Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimleri, bu kez iklim değişikliği ile mücadele konusunu ele alıyor. 

İklim değişikliği ile mücadele alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve hak temelli yurttaş girişimlerine yönelik olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ve Kamu Harcamalarını İzleme Platformu (KAHİP) iş birliğiyle düzenlenen STK’lar İçin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi Ve Çalışma Grubu Oluşturma Toplantısında kamu mali sistemi harcamaları sınıflandırmalarında yer alan “çevre koruma” harcamaları ve bu sınıflandırmalar içinde eksik olan “iklim değişikliği ile mücadele için azaltım ve uyum” harcamaları birlikte değerlendirilecek. STK’lar İçin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği İle Mücadeleye Yönelik Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Çalışma Grubu Toplantısı ile:

– Kapsamlı bir “Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Harcaması” tanımının yapılması

– Bu tanıma giren harcamaların tümünün ilgili kamu kurumlarının harcamaları içinden ayrıştırılarak hesaplanması,

– İklim Değişikliği Eylem Planı’nın yayımlandığı 2012 yılının baz alınarak günümüzdeki durumlar karşılaştırılması ve izlenmesi,

– İzleme çalışmalarının devamlılığı için göstergelerin oluşturulması hedefleniyor.

STK’lar İçin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği İle Mücadeleye Yönelik Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Çalışma Grubu Toplantısı, hak temelli yurttaş girişimleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak düzenleniyor. Hak temelli bir yaklaşımla iklim değişikliği ve çevre koruma ile ilgili çalışan STK’lar ve yurttaş girişimlerinin gönüllü ve profesyonellerinin katılımına açık.  

STK’lar İçin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği İle Mücadeleye Yönelik Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi ve Çalışma Grubu Toplantısı’nın tarih ve yöntemi, Haziran ayı sonu olacak şekilde Koronavirüs salgınının durumuna göre başvurular sonrasında oluşan çalışma grubu ile birlikte belirlenecek.

Son başvuru tarihinin 1 Haziran olduğu toplantıya katılım ücretsiz. Toplantı katılmak isteyenler başvuru formuna buradan ulaşabilirler.