;
Ekonomi

Sigorta Uzmanları: 2019 için En Büyük Risk İklim Değişikliği

Yapılan bir ankete göre aktüerler, 2019 için en büyük risk olarak iklim değişikliğini gösterdi.

İklim değişikliğinin bir bedeli olduğu sır değil, o kadar ki sigorta sektörü bile iklim değişikliğini öncelik olarak belirtiyor. Yeni bir sektör anketine göre aktüerler (mevcut verilere dayanarak sigorta risklerini ve primleri hesaplayan insanlar), iklim değişikliğini siber hasarlar, finansal istikrarsızlık ve terörizm endişelerinin önüne koyarak 2019 için en büyük risk olarak belirlediler.

Aktüerler iklim risklerini doğru bir şekilde ölçüp yönettiğinde toplumları yüksek riskli kıyı taşkın bölgelerinde aşırı yapılaşma gibi kötü planlamadan uzak tutabilir ve deniz seviyesinin yükselmesini öngören ve buna göre tasarlanmış daha dayanıklı altyapı inşası gibi daha iyi seçimlere yöneltebilirler.

Aktüer ve iklimsel veri bilimci Steve Kolk, “Anket, aktüerlerin konu ile ilgilendiğini ve bu risk ile mücadeleye başladığını gösteriyor. Bu çabaya katıldıklarını görmek ve hızlı bir şekilde sürdürülebilir gezegen inşa etmemize yardımcı olmaları beni heyecanlandırıyor” diyor.

Ortak Risk Yönetimi Bölümü (Joint Risk Management Section) ve profesyonel aktüerleri temsil eden başka iki kuruluş tarafından yayınlanan ankette, ankete katılan 267 aktüerden %22’sinin iklim değişikliğini ortaya çıkan en büyük risk olarak tanımladığı tespit edildi. Önceki yıllarda ise iklim değişikliğinin insanlara ve mülklere verebileceği zarar riski ankete katılanlar tarafından daha düşük oy alıyordu. Örneğin geçen yılki ankete katılanların sadece %7’si iklim değişikliğini en büyük risk olarak belirlemişti.

Anket sonuçları, iklim değişikliğinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinin günümüzdeki ve gelecekteki tahminleriyle uyumlu. Bir tahmine göre, doğal afetler 2017 yılında dünya genelinde yaklaşık 340 milyar dolarlık hasara yol açtı ve sigorta şirketleri 138 milyar dolarlık rekor ödeme yaptı. Sigorta endüstrisi, ABD ekonomisinde 5 trilyon dolarlık hacmi ile çok büyük bir rol oynuyor (2017’deki sigorta harcamaları, ABD’de GSYİH’nin %11’ini oluşturuyordu). İklim değişikliği, tedarik zincirlerini ve ürün taleplerini etkileyerek ve aynı zamanda zorlu çalışma koşulları yaratarak ekonomik büyüme üzerinde önemli bir engel oluşturabilir.

Wake Forest Üniversitesi’nden istatistik profesörü Robert Erhardt, “Aktüerler genel olarak yalnızca iklim ile ilgili risklerin büyüklüğünün belirlenmesinde değil, daha da önemlisi, toplumun bu riskleri aktif olarak yönetmesine yardım etmede olumlu bir rol oynayabileceklerini kabul ediyorlar” diyor.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi