;
Politika

Paris Anlaşması’nın Onaylanması Teklifi Meclis Komisyonu’ndan Oybirliğiyle Geçti

Paris Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda oybirliğiyle kabul edildi. Teklif bugün Genel Kurul’da görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonu‘nun ardından Dışişleri Komisyonu‘nda da görüşüldü.

AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerine geçildi.

Teklifin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi‘nin 21’inci Taraflar Konferansında kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016’da imzalanan Paris Anlaşması’nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

Maddelerin oylamasının ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bugün Genel Kurul’da Görüşülecek

Paris Anlaşması’nın onaylanması için yapılan ve iki komisyondan da geçen teklif, bugün Genel Kurul’da görüşülecek ve oylamaya sunulacak. Anlaşma onaylandıktan sonra karar Birleşmiş Milletler (BM) sekreteryasına iletilecek ve Türkiye anlaşmaya taraf olacak.

Anlaşma, sera gazı salımının küresel seviyede azaltılmasını ve küresel ısıtmanın endüstri öncesine kıyasla en az 2 derece, tercihen 1,5 derece sınırlanmasını öngörüyor.