;
Politika

Marmara Gölü Davasında Yürütmeyi Durdurma Kararı: Balıkçılar “Şimdilik” İcra Tehdididen Kurtuldu

Marmara Gölü

Kurutulan Marmara Gölü ile ilgili açılan davadan sevindirici haber geldi. Balıkçı kooperatifine gönderilen ödeme emrinin uygulanması Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Kooperatif ve balıkçılar, dava sonuçlanıncaya kadar icra tehdidinden kurtuldu.

Kamu idarelerinin eylemsizliği ve hatalı kararlarıyla kurutulan Marmara Gölü ile ilgili olarak, S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi adına geçtiğimiz Mart ayında Türkiye’nin ilk iklim davası açılmıştı.

İklim davası, kurutulan göl için balıkçı kooperatifinden göl kirası talep eden ve bunun için kooperatife ödeme emri gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı açıldı.

Manisa 1.İdare Mahkemesi’nde görülen davada bir yandan kooperatife gönderilen ödeme emrinin iptalini istenirken, diğer yandan davada esas olarak sorgulanan husus, idarenin Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele taahhütlerine, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ve Paris İklim Anlaşması’na aykırı davranışları oldu.

Bu aykırı davranışlar sonucunda, hem Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescilli olan hem de karbon yutak alanı olarak koruma altında olan Marmara Gölü’nün, kamu idarelerince göz göre göre kurutulduğunun delilleri Mahkemeye sunuldu.

Marmara Gölü Balıkçıları Şimdilik Rahat Nefes Aldı

Manisa 1.İdare Mahkemesi, 11.08.2022 tarihinde vermiş olduğu 2022/545 sayılı yürütmenin durdurulması hakkındaki kararda, balıkçı kooperatifine gönderilen ödeme emrinin uygulanmasını durdurdu. Kooperatif ve balıkçılar, dava sonuçlanıncaya kadar icra tehdidinden kurtuldu.

Mahkeme, durdurma gerekçesinde davalı İdarenin yasada yer almayan bir yöntemle kooperatiften borcu tahsile kalkıştığını belirterek bu durumun hukuka ve usule aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkeme, yürütmenin durdurulması konusunda karar verirken idarenin yapmış olduğu usule aykırılık sebebiyle davanın esasına girmedi ve idarenin iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerine aykırı davrandığı iddiasını bu aşamada incelemeye almadı. İdare Mahkemesi, davalı Bakanlığın isterse dava konusu alacak için adli yargı yoluna başvurabileceğini ifade etti.

Mahkeme kararında, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu ödeme emri nedeniyle, söz konusu alanın kuruması nedeniyle ekonomik faaliyetine devam edemeyen davacı Kooperatifin mallarına ve hesaplarına haciz konulabileceğinden, davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceğinin de kabulü gerektiği” ve “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına” karar verildiği belirtildi.

Davacı balıkçı kooperatifinin avukatlarından Cem Altıparmak, “Bu karar, kooperatif ve balıkçıları icra tehdidinden kurtarmış olduğu için elbette sevindiricidir. Ancak nihai bir karar değildir ve Marmara Gölü’nün kurumasında idarenin hukuka aykırı işlem ve eyleminin tespiti için yeterli değildir. Bu nedenle, davamıza devam edeceğiz. Davalı idarenin iklim karşıtı davranışlarını adli yargıda bizzat kendilerinin açacağı bir davada da konuyu tartışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. İklim değişikliğiyle mücadele ve ‘net sıfır emisyon’ hedefine ulaşmak için yutak alanların önemini hatırlatıyor; sulak alanların da karbon yutak alanı olduğunun altını tekrar çiziyoruz” dedi.