;
Ekonomi

Küresel Fosil Yakıt Veri Tabanı Yayında

fosil yakıt

Üretim ve rezervlerden kaynaklanan emisyonlara ilişkin ilk kamuya açık veri tabanının yayımlanmasıyla fosil yakıt tedarikine dair şeffaflıkta büyük ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

Yayımlanan yeni veriler, dünya rezervlerinin üretilmesinin ve yakılmasının 3,5 trilyon tonun üzerinde seragazı emisyonuna yol açacağını, bunun da 1, 5 derece hedefi için kalan karbon bütçesinin yedi katından fazla ve sanayi devriminden bu yana üretilen tüm emisyonlardan daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bu bulgu, Carbon Tracker ve Global Energy Monitor tarafından bugün başlatılan Küresel Fosil Yakıtlar Veri Tabanı’ndan elde ediliyor.

Bugüne kadar iklim değişikliği ile mücadele çabaları petrol, gaz ve kömür talebini ve tüketimini azaltmaya odaklandı, ancak bu yakıtların arzını göz ardı etti. Örneğin Paris Anlaşması, bu yakıtların küresel seragazı emisyonlarının %75’inden fazlasını oluşturmasına rağmen fosil yakıt üretiminden bahsetmiyor.

UNEP Üretim Açığı (Procudtion Gap) raporları, kalan karbon bütçesiyle ilgili olarak büyük ölçekte bir fosil yakıt fazlası gerçeğini ortaya koyarken, IEA ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak istiyorsak yeni sahaların geliştirilemeyeceğini ve bazı mevcut sahaların erken emekli olacağını gösterdi.

Ancak politika yapıcılar ve sivil toplum, bu aşamalı kesintinin nasıl yönetileceğine ilişkin kararları verebilmek için gereken varlık düzeyindeki verilerden yoksunken, piyasalar da hangi varlıkların karaya oturacağını tahmin edecek bilgilerden yoksun durumda.

Küresel Fosil Yakıtlar Veri Tabanı bu veri boşluğunu doldurmak için oluşturuldu. Bu, dünya çapında fosil yakıt üretimi ve rezervlerinin karbon bütçesi üzerindeki etkilerini izleyen ilk halka açık veri tabanı. Veri tabanı tamamen politikadan bağımsız ve varsayım ve hesaplamalarında tamamen şeffaftır ve zamanı geldiğinde uluslararası iklim politikası oluşturma sürecinde resmi olarak yer alacağı umuluyor.

Bugün itibarıyla Veri Tabanı, küresel üretimin %75’ini kapsayan 89 ülkedeki 50 binden fazla saha için veri içeriyor. Diğer göstergelerin yanı sıra, ABD ve Rusya’nın her birinin, diğer tüm ülkeler üretimi derhal durdursa bile, tüm küresel karbon bütçesini aşacak kadar fosil yakıt rezervine sahip olduğunu gösteriyor. Veri tabanı kapsamındaki 50 bin saha arasında en güçlü emisyon kaynağı, her yıl yaklaşık 525 milyon ton karbon emisyonu üreten Suudi Arabistan’daki Ghawar petrol sahası olarak yer alıyor.

Elbette emisyon verileri, hükümetlerin aşırı fosil yakıt arzının “nasıl” azaltılacağı sorusunu yanıtlamak için ihtiyaç duyacakları bilgi türlerinden sadece bir tanesi. Zaman içinde Veri Tabanı, arzın aşamalı olarak azaltılmasının nasıl yönetileceğine ilişkin karar alma sürecine etki edebilecek belirli varlıklarla ilişkili vergi ve telif hakları da dahil olmak üzere ekonomik nitelikleri içerecek şekilde genişletilecek.

Carbon Tracker’ın kurucusu ve Veri Tabanı Yütüyme Komitesi Başkanı Mark Campanale, gelişmeye ilişkin olarak, “Küresel Veri Tabanı, sivil toplumun üretim kararlarını ulusal iklim politikalarıyla ilişkilendirmesini sağlayarak hükümetleri ve şirketleri fosil yakıt geliştirilmesi konusunda daha hesap verebilir hale getirecek. Aynı şekilde, bankaların ve yatırımcıların belirli varlıkların atıl varlık haline gelme riskini daha doğru bir şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır” dedi.