;
Bilim Ekonomi

Kömürün Ötesinde Avrupa: “O Santraller Kapanacak!”

28 ülkeden sivil toplum örgütleri, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin artan etkileriyle mücadele etmek için “Kömürün Ötesinde Avrupa” kampanyasını başlattı. Bu kolektif kampanya, kömürün terk edilip, temiz yenilenebilir enerjiye geçişin başlaması ve hızlandırılması amacını taşıyor.

Kömürün Ötesinde Avrupa” 28 ülkeden sivil toplum kuruluşunun katılımıyla start alıyor. Yenilenebilir enerjiye hızlı bir geçiş yapmanın öneminin altını çizen kampanyanın yayımladığı yeni sağlık etkileri modellemesi, 2015 yılında sadece Avrupa Birliği’ndeki kömürlü termik santrallerin tahmini 19.500 erken ölüm ve 10.000 yetişkin kronik bronşit vakasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Kömürün neden olduğu sağlık masrafları da 2015’de 54 milyar Euro’ya kadar çıkarak aynı derecede sarsıcı bir tablo sergiliyor.

Kömürün Ötesinde Avrupa Kampanyası Direktörü Kathrin Gutmann, “Avrupa’nın 2030 yılına kadar kömürü tamamıyla terk etmesi çalışmaları ivme kazanıyor ve bunun bir an önce gerçekleştirilmesi için sivil toplum bir araya geliyor. Ülkelerin Paris İklim Anlaşması doğrultusundaki taahhütlerini gerçekleştirmeleri ve vatandaşlarının sağlığını korumaları için, kömürlü termik santrallerin şu andakinden daha hızlı kapatılmaları gerekiyor. Herhangi bir ülkedeki kömürlü termik santral, tüm Avrupa ve tüm gezegen için bir külfettir. Hükümetlere, şehirlere, şirketlere, bankalara ve yatırımcılara kömürden çıkış planlarını 2018’de Polonya’nın Katowice şehrinde gerçekleştirilecek uluslararası iklim toplantısından önce güçlendirmeleri çağrısını yapıyoruz. Önümüzdeki hafta Bonn’da başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Toplantısı, kömürün kademeli olarak terk edilmesine dair iddialı taahhütlerde bulunulması için mükemmel bir fırsat sunuyor” açıklamasında bulundu.

Yeni Hedef Belirlendi

Kampanyanın yürütücüsü olan sivil toplum kuruluşları, 2016 yılından bu yana Avrupa’da 16 kömürlü termik santralin emekliye ayrılmasına yardımcı oldu. Hollanda, Birleşik Krallık, Finlandiya, Fransa, Portekiz ve İtalya hükümetlerinin ülkelerin en geç 2030 yılında kömürü tamamen terk edeceklerini taahhüt etmeleriyle 39 adet kömürlü termik santral daha kapatılacak. Kampanya, bu hükümetlerin açıklamalarını eyleme dönüştürmeleri ve Avrupa’nın geriye kalan 293 kömürlü termik santralinin kapatılmasının hızlandırılmasına odaklanıyor.

Özellikle Almanya gibi iklim hedeflerine ulaşması kömür kullanımı tarafından engellenen ve Avrupa’nın en büyük seragazı kirleticisi konumunda olan ülkeler için somut planlar özellikle gerekli. Almanya’daki kömürlü termik santrallerin 2015 yılında, ülke içi ve ülke dışında, 3.800 erken ölüm vakası ve 10.5 milyar Euro bedelinde sağlık masrafına yol açtı tahmin ediliyor.

Kömürün Ötesinde Avrupa Kampanyası, yeni Almanya hükümeti ve kömürden vazgeçmeyen tüm Avrupa ülkelerine kendi ülkelerinde ve Brüksel’de kömüre destek vermeyi durdurmaları, geçiş sürecinden etkilenecek işçiler ve kömüre bağımlı bölgeler için adil ve eşitlikçi bir geçiş sürecini sağlayacak ve kömür kullanımını kademeli olarak sonlandıracak çalışmalar yapmaları ve tüm Avrupa’yı kapsayacak temiz ve yenilenebilir bir enerji sistemini desteklemeleri çağrısında bulunuyor.