;
Ekonomi

KOBİ’lere GES ve Verimlilik Projeleri için 250 Milyon Dolarlık Kaynak Ayrılıyor

GES

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ’lerin GES projeleri ile verimlilik, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik projelerine KOSGEB üzerinden toplam 250 milyon dolarlık geri ödemeli kaynak sağlayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında geliştirdiği Yeşil Sanayi Destek Programı ile işletmelere toplam 250 milyon dolarlık kaynak aktaracak.

Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında aşağıdaki iki proje teklif çağrısı hazırlandı.

  • Sanayi Alanında Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı
  • Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı.

Teklif çağrılarına aşağıdaki nitelikleri haiz şirketler başvurabilecekler.

  • Teklif çağrısında ilan edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük veya orta ölçekli sanayi KOBİ’si olmak. (Mikro ölçekli işletmeler başvuramayacak).
  • Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almak.
  • Onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatının proje toplam bütçesinden büyük olması.
  • İşletmenin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması.
  • Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminde (ÇSYS) tanımlanan kriterlere uygun olmak.
  • En az 20 TEP veya eşdeğeri kW tüketim. (Yalnızca güneş enerjisi santrali (GES) projeleri için söz geçerli).
  • GES projelerinde işletmenin geçerli çağrı mektubu almış olması.

08 Aralık 2023 tarihinde başlayan başvurular, 30 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek.

GES Projelerine 14 Milyon Liraya Kadar Destek

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı (2023.01), GES kurulması ve işletilmesinde makine ve teçhizat giderlerini kapsıyor. Bu projelerin süresi en az 8; en fazla 12 ay olacak. Bu projelere azami 14.000.000 liraya ve proje bedelinin %60’ına kadar geri ödemeli destek verilebilecek. Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak.

Bu çağrı kapsamında Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden yapılacak başvurularda proje alanında ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina söz konusuysa destek oranı %80 olabilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ise proje alanında az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina söz konusuysa destek oranı %90 olacak.

Verimlilik Projelerine 4 Milyon Lira

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı (2023.02) ise enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi projelerini kapsıyor. Bu projelerin de süresi en az 8; en fazla 12 ay olacak. Bu projelere verilecek destek miktarı ise azami 4.000.000 lira olacak ve proje bedelinin %70’ine kadar geri ödemeli destek verilecek. Geri ödemeler, yine proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak.

Bu çağrıda da Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden yapılacak başvurularda proje alanında ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina söz konusuysa destek oranı %80 olabilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ise proje alanında az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina söz konusuysa destek oranı %90 olacak.