;
Ekonomi

“Kirletici Seçkin Topluluklar” ile Yoksulların Arasındaki Emisyon Uçurumu Büyüyor

emisyon

Yeni veriler, bir ülkedeki zengin ve yoksulların emisyonları arasındaki farkın artık ülkeler arasındaki emisyon farklarından daha büyük olduğunu gösteriyor.

Yeni bir rapor, “nispeten küçük bir grup” zengin insanın emisyonlara orantısız bir şekilde katkıda bulunduğunu tespit etti.

İklim Eşitsizliği Raporu 2023‘ün sonuçları, “kirleteci seçkin topluluklar” ile nüfusun geri kalanı arasında büyüyen uçurumun bir başka kanıtı niteliğinde.

Yapılan analize göre, eğer küresel çapta zengin insanlar kendi emisyonlarını azaltırsa dünyanın en yoksulları refaha ulaşmak adına emisyonlarını artırabilecek alana sahip olabilir.

Çoğu küresel iklim politikası, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farka ve seragazı emisyonları için mevcut ve tarihsel sorumluluklara odaklanıyor. Ancak giderek artan sayıda çalışma, küresel olarak en yüksek gelire sahip kişilerden oluşan “kirletici seçkin toplulukların” yoksullara kıyasla yüksek oranda emisyona neden olduğunu gösteriyor.

Çalışma, gelişmiş ülkelerdeki düşük gelirli insanların iklim krizine daha az katkıda bulunduğunu, gelişmekte olan ülkelerdeki zengin insanların ise daha önce kabul edilenden çok daha büyük karbon ayakizine sahip olduğunu gösteriyor.

İklim Eşitsizliği Raporu 2023 başlıklı raporda, Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı ekonomistleri karbon emisyonlarının şu anda nereden geldiğini inceliyor. Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı,  Thomas Piketty’in de dahil olduğu ekonomistler tarafından yönetiliyor.

Raporun tespitleri şu şekilde: “Ülkeler içindeki karbon eşitsizlikleri artık ülkeler arasındaki karbon eşitsizliklerinden daha büyük. Nispeten küçük bir grubun tüketim ve yatırım modelleri doğrudan veya dolaylı ancak orantısız bir şekilde seragazlarına katkıda bulunuyor. Ülkeler arası emisyon eşitsizlikleri devam ederken, küresel emisyonlardaki genel eşitsizlik artık çoğunlukla ülke içi eşitsizliklerle açıklanıyor.”

Rapor ayrıca, gelişmekte olan ülkelere verilecek iklim yardımının yeterli olmayacağını, gelişmekte olan ülkelerin yerel vergi sistemlerinde reform yapması gerektiğini ortaya koydu.

Yazarlar, aşırı kârlar üzerindeki beklenmedik vergilerin düşük karbonlu yatırımın finanse edilmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Geçen yıl PIK Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan bir makale, zenginleri vergilendirmenin düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi finanse etmenin en iyi yollarından biri olduğunu ortaya koymuştu.

Çevreyi kirleten seçkin topluluklar konusunda yoğun bir şekilde çalışan Sussex Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler profesörü Peter Newell, raporun iklim kriziyle mücadele etmek için tüketim kalıplarının değişmesi gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Newell, “Kirleten seçkin toplulukların iklim değişikliğine bu eşit olmayan katkılarını sağlayan tüketim ve yatırım kalıplarının sırasıyla azaltılması ve yeniden yönlendirilmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir zorluk” dedi.