;
Ekonomi

Kanada Yeşil Yatırım Rehberini Duyurdu

kanada

Kanada’nın yeşil yatırım için oluşturduğu rehberi, kirletici yakıtların ömrünü uzatmakla suçlanıyor.

Kanada, ülkenin iklim hedefleriyle tutarlı olduğunu düşündüğü faaliyetleri özetleyen bir sürdürülebilir yatırım çerçevesi yayımladı. Ancak uzmanlar, yeşil yatırım yönergelerinden bazılarının çevreyi kirleten endüstrilerin ömrünü uzatabileceğini söylüyor.

Kanada Sürdürülebilir Finans Eylem Konseyi (SFAC) tarafından hazırlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan taksonomi raporu, ülkenin iklim hedeflerini karşılamaya uygun olduğu düşünülen faaliyetler için iki farklı kategoride yatırımı onaylıyor.

Güneş ve rüzgar gibi çok az karbon salan veya hiç karbon salmayan faaliyetlere veya hidrojen boru hatları gibi bunları mümkün kılan faaliyetlere “yeşil” bir etiket veriliyor.

Geçen yıl resmileştirilen AB taksonomisinin aksine, Kanada nükleer ve gaza yeşil yatırım etiketi vermiyor.

Kanada aynı zamanda, yoğun emisyonlu faaliyetleri karbondan arındırmayı amaçlayan “geçiş” faaliyetleri için kriterler belirleyen dünyadaki ilk taksonomilerden birine sahip oldu.

Ancak belge, yeni kömür, petrol ve gaz projelerine yapılan yatırımları hariç tutuyor. Bunun yanı sıra potansiyel olarak katran kumu üretimine yönelik karbon yakalama ve depolama (CCS) çalışmalarını, mavi hidrojen üretimini ve çelik üretiminin elektrifikasyonunu içeriyor.

Rapor, tüm yatırım faaliyetlerinin Kanada’nın 2050 yılına kadar net sıfır hedefiyle tutarlı olması ve kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını ele alması gerektiğini söylüyor.

Raporun yazarlarından bazıları, çalışmanın pazardaki belirsizliği azaltacağını ve ülkenin iklim hedefini karşılamak için gereken yıllık 115 milyar dolarlık harcama açığını kapatacağını söylüyor.

Taksonomi için iklim bilimi konusunda tavsiyelerde bulunan Kanada İklim Enstitüsü’nde temiz büyüme araştırma lideri Jonathan Arnold, “25 finans kuruluşunun bu çerçeveyi imzaladığını ve onayladığını görmek harika” dedi.

“Yeşil Badana Eleştirisi” 

Ancak Kanada’da kâr amacı gütmeyen Shift Action for Pension Wealth and Planet Healthdirektörü Adam Scott, listelenen geçiş faaliyetlerinden bazılarının “inandırıcı” bir karbondan arındırma rotasına sahip olmadığını söyledi.

Scott, “Çelik, çimento, gübre ve diğer karbondan arındırılması zor sektörler, geçiş yapmak için sürekli finansmana ihtiyaç duyacak, ancak emisyonlarını teknoloji yoluyla azaltabileceklerine dair bir argüman var. Petrol ve gazı finanse etmeye devam ederseniz, aslında geçişi geciktiriyorsunuz.”

Environmental Defence isimli kuruluşta iklim finansmanı üst düzey yöneticisi Julie Segal ise sınıflandırmanın Kanada’nın katran kumlarına yardım eli uzattığını ve bilim insanlarının fosil gazını yakmaktan daha kirli olduğunu söylediği metan türevi mavi hidrojenin şüpheli kullanımını teşvik ettiğini söyledi.