;
Politika

İspanya İklim Yasasıyla 30 Yıl İçerisinde Net Sıfır Emisyonu Hedefliyor

İspanya hükümeti, ülkenin karbon emisyonlarını 2050 itibarıyla sıfırlamayı hedefleyen yasa tasarısı ile 10 yıl içerisinde 200 milyon eurodan fazla yatırım sağlamayı ve her yıl 350 bine yakın iş imkanı sunmayı öngörüyor.

İspanya önümüzdeki 30 yıl içerisinde küresel ısınmaya etkisini sonlandıracak, yasal olarak bağlayıcı bir dizi hedef belirleyerek benzer adımları atan ülkelerin arasında dahil oluyor.

Kamu danışmanlığının Şubat 2019’da başladığı taslak önerge, koronavirüs salgınıyla mücadele için de ekonomiyi yönlendiriyor.

İspanya’nın Başbakan Yardımcısı ve ekolojik dönüşüm bakanı olarak hizmet veren Teresa Ribera “Bu yasayı birkaç hafta önce sunmak isterdik. Yasa tasarısı iyileşme çalışmalarına yön verilmesinde işe yarayacak” dedi.

Parlamento tarafından onaylanması gereken yasaya göre; hükümet İspanya’nın elektrik sistemini yüzyılın ortasına kadar %100 yenilenebilir enerjiden sağlayacak, yeni kömür, doğalgaz ve petrol çıkarma projelerini yasaklayacak, fosil yakıt sübvansiyonlarını sonlandıracak ve yeni araçların hepsi 2040 itibarıyla net sıfır emisyon hale getirilecek.

Hükümet, 2030 itibarıyla emisyonlarını 1990 seviyelerine göre %23 azaltma ve toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını %35-42’ye çıkarma taahhüdü veriyor. Bunun için elektrik kullanımının, önümüzdeki 10 yıl içerisinde, en az %70’inin temiz enerji kaynaklarından elde edilmesi gerekiyor. Ayrıca verimlilik önlemleri kapsamında mimari yapıların yenilenmesiyle enerji tüketiminin en az %35 azaltılması gerekiyor.

Hükümet, gelecek 10 yıl içerisinde planının 200 milyon eurodan fazla yatırım oluşturacağını ve her yıl 350 bine yakın iş imkanı sunacağını öngörüyor. Özet bir belgede karbon azaltımlarının ülkenin ekonomik büyümesini 2030 itibarıyla, her zamanki iş modeline kıyasla %1.8 oranında artırabileceği de belirtiliyor.

Yasa tasarısı iklim değişikliği ve enerji dönüşümü alanındaki uzmanlar tarafından oluşturulan bir komisyonun önerileriyle oluşturuldu. Komisyon Aralık 2021 itibarıyla topluluklar arası iklim değişikliği politikalarını da koordine edecek.

Yasanın koronavirüsle mücadele kapsamında iyileşme sürecini şekillendirmesi bekleniyor. Ribera yasa tasarısının, “İnsanların ve bilimin talep ettiği eylemler için kurumsal bir çerçeve sağladığını ve her zamankinden daha gerekli olduğu bir zamanda gerçekleşeceğini” söyledi.

Ribera “Koronavirüsten iyileşme sürecine yönelik çalışmamız gereken bir zamanda enerji dönüşümü, ekonomi ve iş gücü açısından hem kısa hem uzun vadede daha da önemli bir hale gelecek” dedi.

Hem güneş hem de rüzgar enerjisini aynı kurulumda içeren hibrit enerji üretiminin teşviki gibi önlemler, yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak için göz önünde bulunduruluyor.

İspanya’nın İklim Yasa Tasarısı;

  • Tüm hidrokarbonlar için yeni arama izinlerini ve imtiyazlarını yasaklıyor. Mevcut maden ve kuyularının, ruhsatlarının bitiminden beş yıl önce bir plan sunmaları gerekiyor.
  • Enerji dönüşüm hedeflerine katkıda bulunmak için genel bütçenin bir kısmını sağlıyor. Bir sonraki AB bütçesindeki iklim katkılarına yansıtılacak yüzde 2025’ten önce revize edilecek. Avrupa Komisyonu, harcamaların % 25’inin iklim hedeflerine katkıda bulunmasını önermişti.
  • Tüm yeni araçların 2040 itibarıyla sıfır karbon olacağını garanti ederken elektrikli şarj noktalarının altyapı çalışmalarını teşvik ediyor ve 50.000’den fazla vatandaşı olan şehirlerde düşük emisyon bölgelerini tanıtıyor.
  • Havayolu taşımacılığı için yıllık biyoyakıt ve diğer alternatif yakıt hedefleri oluşturuyor.
  • Devlete ait limanların 2050 yılına kadar karbon nötr olması için önlemler alıyor.
  • Finansal kuruluşların, 2023’ten itibaren Paris Anlaşması uyarınca kredi ve yatırım portföylerini karbondan arındırma hedeflerini yayımlamalarını şart koşuyor.
  • İspanya’nın vahşi yaşam ve ekosistemlerinin restore edilmesi ve korunmasına yönelik bir biyoçeşitlilik stratejisi oluşturuyor.
  • Geçim kaynakları fosil yakıt endüstrilerine bağlı topluluklar için her beş yılda bir geçiş stratejisinin onaylanmasını şart koşuyor. Etkilenen bölgelerde alternatif ekonomik faaliyetleri teşvik etmek için özel geçiş anlaşmaları geliştirilmeli.
  • Okul eğitim müfredatına iklim değişikliğini dahil ediyor ve düşük karbonlu beceriler ve teknolojiler için profesyonel eğitimi teşvik ediyor.