fbpx
Bilim Ekonomi

IRENA: Yenilenebilir Enerji’deki Maliyet Düşüşleri İklim Kriziyle Mücadelede Yeni Olanaklar Sağlıyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) son raporu, küresel iklim kriziyle mücadeleyi hızlandırmak adına yenilenebilir enerjinin düşük maliyetli bir çözüm olduğunu yeniden doğruluyor.

IRENA’nın yayımladığı son rapor yenilenebilir enerjinin, halihazırda dünyanın birçok yerinde en ucuz elektrik kaynağı olarak kullanıldığını vurguluyor. Rapor, iklim kriziyle küresel ölçekteki mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

IRENA’nın hazırladığı Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri 2018 raporu dünya genelindeki projelerden elde edilen verilerin kapsamlı bir incelemesine dayanarak fiyatların düşmesiyle birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyet avantajlarının daha da artacağını belirtiyor.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, “Yenilenebilir enerji sürdürülebilir olmayı hedefleyen herhangi bir oluşumun belkemiğidir” diyor ve ekliyor: “Paris Anlaşması’nın yükümlülüklerini yerine getireceksek yenilenebilir enerjiye yatırımı hızlandırmak adına elimizden geleni yapmalıyız.” Rapor uluslararası topluma önemli bir mesaj veriyor: Yenilenebilir enerji ülkelere düşük maliyetli bir iklim önerisi sunarken iklim eylemini ölçeklendirmelerini de mümkün kılıyor.

Raporda “IRENA, yenilenebilir enerjinin ekonomik imkanlarından tam anlamıyla faydalanmak, yenilenebilir enerji projeleriyle sonuçlanacak yerinde çözümleri ve uyumlu eylemleri kolaylaştırmak adına üyelerimiz ve önemli ortaklarımızla yakın olarak çalışacaktır.” deniliyor.

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Maliyetleri Düşüyor

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri geçen yıl rekor seviyelerde geriledi. Konsantre güneş enerjisinden (CSP) elde edilen elektrik maliyetlerinin küresel ağırlıklı-ortalamaları %26 oranında azalırken; biyoenerji %14, güneş fotovoltaik panelleri ve karasal rüzgar %13, hidroelektrik %12, jeotermal enerji ve offshore rüzgar enerjisi ise %1 oranında azalma gösterdi.

Yeni raporda, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi teknolojilerinde maliyet indirimlerinin önümüzdeki on yılda da devam edeceği belirtiliyor. IRENA’nın küresel veri tabanına göre, karadaki rüzgarın dörtte üçünden fazlası ve gelecek yıl devreye girecek olan güneş fotovoltaik panel projelerinin beşte dördü, en ucuz yeni kömür, petrol ve doğalgaz seçeneklerinden daha düşük ücretlerle güç üretecek ve herhangi bir maddi yardım olmadan gerçekleştirilecek.

Karasal rüzgar ve güneş fotovoltaik panellerinin maliyetleri,  iyi kaynaklara sahip ve düzenleyici ve kurumsal çerçevelerin mümkün olduğu yerlerde halihazırda kilowatt/saat başına 3 ila 4 cent arasında. Örneğin Şili, Meksika, Peru, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki güneş fotovoltaik panellerinin kilowatt/saat başına 3 cent kadar düşük bir maliyeti var.

Maliyet açısından rekabetçi yenilenebilir enerji bazlı elektrik kaynağı, enerjideki dönüşümün belkemiği olmakla beraber Paris Anlaşması’nda belirtilen iklim hedeflerini destekleyen kilit bir dekarbonizasyon çözümü.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi

Bir yorum yazın

Yorum yazmak için tıklayınız.