;
Ekonomi

İngiltere’nin Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Kez Fosil Yakıtları Geride Bıraktı

İngiltere’de yenilenebilir enerji kapasitesi, fosil yakıtları ilk kez geçti. Uzmanlar, birkaç yıl önce dönüm noktası olarak görülebilecek böyle bir durumun “düşünülemeyeceğini” belirttiler.

İngiltere’deki yenilenebilir enerji kapasitesi son beş yılda üç katına çıkarken, fosil yakıtların kapasitesi santralların ömürlerinin sonuna ulaşması ve masraflı hale gelmesi gibi nedenlerle üçte bir oranında azaldı.

Temmuz ve Eylül ayları arasında rüzgar, güneş, biyokütle ve hidroelektrik enerji kapasitesi 41.9 GW’a ulaşırken, toplamda 41.2 GW’lık kömür, doğalgaz ve fuel oil santralların kapasitesinin önüne geçti.

Rakamları derleyen Imperial College London’dan Dr Iain Staffell İngiltere’nin yavaş ama emin adımlarla fosil yakıtlardan uzaklaştığını ve bu çalışmanın derlendiği aralığın önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bununla birlikte aynı dönemde fosil yakıtlardan üretilen elektrik miktarı yenilenebilir kaynaklardan üretilenden daha fazla. Bu dönemde elektrik üretiminin yaklaşık %40’ını fosil yakıtlar sağlarken yenilenebilir kaynaklar %28’ini sağladı.

Bu dönemde toplamda elektrik üretiminin % 57’si düşük karbonlu idi. Bu oranın yenilenebilir enerji kaynakları ya da nükleer santrallar tarafından üretildiği belirtiliyor.

Kurulu kapasite açısından rüzgar, 20 GW’den daha fazla kurulu güç ile yenilenebilir enerji kaynakları arasında aslan payına sahip. Rüzgarı çatılara ve tarlalara kurulan güneş santralları ve biyokütle takip ediyor.

Geçtiğimiz yıl, İngiltere’deki kömür kapasitesi dörtte bir oranında düştü ve sadece altı kömür yakıtlı santral kaldı. Kömür işletmecileri, aynı zamanda İngiltere’nin elektrik üretimindeki yüksek karbon vergisinden ve doğalgazdaki rekabetten etkilendiler.