;
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: İklim Krizini İnkar Eden Şirketler İflas Edecek

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iklim krizinin yaratacağı finansal çöküş konusunda finans sektörünü ve şirketleri uyarıyor.

Bank of England (İngiltere Merkez Bankası), sıfır karbon emisyonu ilkesi doğrultusunda ilerlemeyen sektör ve şirketlerin, yatırımcılar tarafından cezalandırılacağı ve iflas edebilecekleri konusunda uyarıyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın Başkanı Mark Carney The Guardian’a, iklim kriziyle mücadele adına gereken küresel dönüşümün finansal bir çöküşle sonuçlanabileceğini söyledi. Carney, emisyonların azaltımı adına gereken eylemler geciktirildiği için, finansal çöküş riskinin de arttığını söylüyor.

Carney, aşırı hava olaylarındaki artıştan devlet düzenlemelerinin de etkisiyle fosil yakıt şirketlerinin varlık değerindeki potansiyel düşüş gibi, küresel ısınmanın finans sektörü üzerinde yarattığı tehlikeleri ele alıyor. The Guardian, geçtiğimiz hafta küresel karbon emisyonlarının üçte birinden sorumlu 20 şirketi açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası, iklim krizine yönelik ciddi anlamda gereken önlemler alınmadığı takdirde, 20 trilyon dolarlık mal varlığının yok olabileceğini söylüyor. Öte yandan Carney, özellikle İngiltere ekonomisi için büyük bir potansiyel sunan, seragazı emisyonlarını sıfırlama yönündeki çalışmaların büyük kazançlar yaratabileceğini de ifade ediyor.

Carney’nin The Guardian’a verdiği röportajda, iklim krizinin şirketlere yarattığı risk beyanının, yatırımcıları kazanmak adına sıfır karbona rahatça geçişte kilit bir rol oynadığını söylüyor. Carney, iklim krizine adapte olmayanların batmasının kaçınılmaz olacağını da belirtiyor.

ABD’li kömür şirketleri halihazırda mal varlıklarının %90’ını kaybetti ve bankaların da durumu risk taşıyor. Carney, “Birçok büyük yapısal değişiklikte olduğu gibi, uzun zamandır getirisi yüksek olan ancak günümüzde eskisi kadar kar etmeyen sektörlerle (sunset sectors) çalışan bankalar bu geçişte zorlanacak” diyor.

Carney, sıfır karbon emisyonuna geçişte her varlığın değerinin değişeceğini ve finans sektöründe yaşanabilecek krizleri tetikleyeceğini belirtiyor.

“Bazı varlıklar değerlenirken bazıları değer kaybedecek. Asıl soru bu geçişin kolay mı olacağı yoksa geç mi kalındığı. Gerekli ayarlamalar ne kadar geciktirilirse, ekonomide yaratacağı riskler de o ölçüde tehlikeli olacaktır” diyor.

Carney’ye göre iklim eylemliliği küresel ekonomiye vereceği zarardan ziyade ekonomik büyümeyi destekliyor.

Carney, “Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için eyleme geçmeliyiz. Eylemsizlik beraberinde hoş olmayan sonuçları da getirebilir. Bankacıları genelde alıntılamam; ancak Morgan Stanley’nin CEO’su James Gorman, ‘Eğer gezegenimiz olmazsa, pek de iyi bir finans sektörümüz de olmaz’ demişti. Ve haklıydı” diyor.

Geçtiğimiz salı günü Carney büyük şirketlere, küresel regülatörlerin kendi kurallarını belirlemeden ve şirketleri bu kurallara tabi tutmadan önce, iklim risklerini bildirmek adına kendi kurallarını belirlemek için iki yılları kaldığını söylemişti.