;
Ekonomi

İngiltere Kamuoyu Yeşil İyileşmeyi Destekliyor

İngiltere İklim Meclisi ekonomik iyileşme planının net sıfır emisyon hedefine uygun olması gerektiğini söylüyor. Meclis karantina hafifledikçe hükümetin emisyonları azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmesi gerektiğini de belirtti.

Yeni bir rapora göre, insanlar karantina önlemlerinin gerektirdiği yaşam tarzı değişikliklerinin çoğunu, iklim acil durumuyla mücadelede sürdürmeye hazır olabilir ve İngiliz hükümeti krize yönelik yeşil ekonomik iyileşme için geniş bir destek sağlayabilir.

Evden çalışmak bunlar arasında popüler bir seçenekken, hükümet altyapı yatırımlarını ve düşük karbonlu sektörlere yönelik fırsatları yeniden düşünmeli.

Rapor, İngiltere nüfusunu temsilen seçilen 108 üyeden oluşan İngiltere İklim Meclisi (Climate Assembly UK) tarafından sunuldu. Meclis ayrıca hükümetin 2050 hedefine uygun olarak net sıfır karbon emisyonuna ulaşma seçeneklerini tartışarak gelecek iklim politikalarının şekillenmesine yardım ediyor.

Her 10 üyeden sekizi hükümetin ekonomik iyileşmeye yardımcı olmak için aldığı önlemlerin net sıfıra ulaşmak için tasarlanması gerektiğini düşünüyor. Meclisin daha da büyük bir oranı ise -% 93– karantina hafifledikçe hükümet ve işverenlerin emisyonları azaltmak için yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Üyelerden biri “Eskisi gibi hareket etmek ve ekonominin ilerlemesi için ucuz petrol, ucuz seyahat, ucuz kıyafetler ve ucuz ürünler üreten fabrikalardan yararlanmak çok daha kolay olurdu. Ancak emisyonları azaltmak için teşviklere ve çevreyi gözetmeden yeni veya yeniden iş kuranlar için cezalara ihtiyacımız var” dedi.

İklim Meclisi’nde görevli milletvekillerinden oluşan seçilmiş altı komitenin başkanları, geçtiğimiz pazartesi günü Başbakan Boris Johnson’a yazdıkları mektupta koronavirüs deneyiminin insanları, hükümetten yeşil mesajlar almaya daha anlayışlı hale getirebileceğini ilettiler.

Yazdıkları mektupta Johnson’a, “Son aylarda İngiltere halkının, toplu eylem gerektiren, görünmez bir tehdidin kendileri için nasıl bir risk oluşturduğunu anladığında olumlu ve sorumlu bir şekilde tepki verme kapasitesi görüldü. Bilim etrafında açık diyalog yoluyla iddialı politikalar için halk desteğini sağlamaya dayanan benzer bir yaklaşımın net sıfır emisyon yolculuğu için de sağlam bir temel olduğuna inanıyoruz” dediler.

Meclisin fikirlerinin yasal veya resmi bir tanınırlığı yok ancak organizatörler meclis üyelerinin önemli olduğunu çünkü “İngiltere nüfusu temsil eden ve net sıfır hedefine ulaşmak için bu kadar bilgili başka bir grubun olmadığını” söylüyor.