;
Politika

IMO: Deniz Taşımacılığında Hedef Net Sıfır Karbon

IMO, deniz taşımacılığı kaynaklı emisyonları sıfırlama taahhüdü verdi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) deniz taşımacılığından kaynaklı emisyonların azaltımına dair son çalışmasını COP25’te sundu.

IMO’nun stratejisi, seragazı emisyonlarını acil bir şekilde azaltma ve en kısa sürede sıfırlama taahhüdü içeriyor. IMO, konferansta Deniz Çevre Koruma Komitesi’nin (MEPC) yeni gemiler için enerji verimliliği tasarım gerekliliklerini güçlendirecek taslak değişiklikleri onayladığını açıkladı. Düzenlenen profesyonel çalışma grubu toplantısında da, mevcut gemilerin karbon yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan çeşitli teklifleri değerlendirmeye aldı. Önümüzdeki yıl Mart-Nisan aylarında gerçekleşecek bir sonraki meslek grupları ve MEPC toplantılarında, somut teklifler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

IMO, uluslararası deniz taşımacılığının dünya için vazgeçilmez ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekleyecek hayati bir endüstri olduğunu açıkça ortaya koymayı hedefliyor. Örgüt aynı zamanda, uluslararası ticaret yapan gemilerden kaynaklanan seragazı emisyonlarına yönelik çalışmalar için uygun uluslararası kuruluş olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Deniz taşımacılığından kaynaklanan seragazı emisyonlarını azaltma çalışmalarına ek olarak IMO, Londra Sözleşmesi ve Londra Protokolü aracılığıyla, deniz çevresinin korunmasını sağlamak adına denizin dibindeki jeolojik oluşumlarda ve deniz jeomühendisliğinde karbon yakalama ve depolamayı da içeren iklim değişikliğini azaltma teknolojilerini denetliyor.