;
Ekonomi

IMF’nin Son Çalışması: Trilyonlarca Dolar Fosil Yakıtları Desteklemek için Harcanıyor

IMF’nin küresel fosil yakıt sübvansiyonları üzerine yayımladığı yeni bir çalışma, dünyanın, küresel GSYİH’nin %6,5’ini -yıllık 5,2 trilyon dolar– kirli enerjiyi sübvanse ederek harcadığını ortaya çıkarıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) iklim krizinin çözülmesine yardım etmenin yollarını araştırıyor. IMF’nin geçen hafta yayımlanan iki çalışmasına ve Christine Lagarde’ın sekiz yıllık liderliğine üzerinde inşa edilen geleneksel ekonomi düşüncesinin bu dayanak noktası, iklim değişikliğiyle başa çıkma davasına güçlü bir ses ve benzersiz bir yetki veriyor.

WRI’dan Helen Mountford’un haberine göre daha spesifik olarak, IMF, makroekonomik ve finansal çerçevelerde iklim direncini daha iyi yansıtmak, iklim politikası seçimlerinin mali ve finansal etkilerini ve ülke değerlendirmelerinde genel iklim riskini hesaplamak için çalışıyor.

Lagarde’ın belirttiği gibi iklim değişikliği, “Zamanımızın en büyük varoluşsal sorunu”.

IMF’nin çalışmalarına bu gerçekliğin uygun bir şekilde yansımasının tam zamanı olduğu belirtiliyor.

IMF’nin yakın zamanda hazırladığı yeni makalelerden biri de, küresel fosil yakıt sübvansiyonlarının ve hava kirliliği gibi olumsuz dışsallıkların kapsamlı bir güncellemesini içeriyor.

Çalışma, dünyanın, küresel GSYİH’nin %6,5’ini -yıllık 5,2 trilyon dolar- kirli enerjiyi sübvanse ederek harcadığını ortaya çıkarıyor. Araştırmaya göre, etkili bir fosil yakıt fiyatlandırması ise 2015 yılında karbon emisyonlarını %28, fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği nedeniyle gerçekleşen ölümleri ise %46 oranında azaltabilirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün her yıl 4,2 milyon insanın hayatına mal olduğunu tahmin ettiği yerel hava kirliliği, bu maliyetlerin en büyük bölümünü oluşturuyor. En kirletici kaynak olmasına rağmen kömür, en büyük sübvansiyon alıcısı olmaya devam ediyor.

IMF’nin sübvansiyonları değerlendirmesi, ülkelerin Paris Anlaşması’ndaki hedeflerine ulaşmak için çeşitli mali politikaları nasıl uygulayabileceklerini ve IMF’nin bunları desteklemek için neler yapabileceğini inceleyen yeni bir bildiri ile eşleştiriliyor.

Çalışma, karbon fiyatlandırmasının merkezi önemini ve fosil yakıt sübvansiyonlarını azaltmaya yönelik önlemlerin yanı sıra Ar-Ge ve altyapı yatırımlarına, finansal piyasa politikalarına ve hassas grupları desteklemeye yönelik stratejilere eşlik eden önlemlerin önemini de vurguluyor.

Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.