;
Ekonomi

“IMF Yeşil İyileşme Çağrısını Eyleme Dökmeli”

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) COVID-19’a yönelik yeşil bir iyileşmeyi destekleme konusundaki çağrısını eyleme dökmesi tavsiye ediliyor.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ülkelere birçok kez salgının ekonomik etkisini ortadan kaldırmak için harcamaların yeşil yatırımlara yönlendirilmesini sağlamaları çağrısında bulundu. Bunu yapmanın, toparlanmanın ilk 15 yılında küresel GSYH’yi ortalama %0,7 artırabileceğini de söyledi.

IMF, COVID-19’un ekonomik etkisine yanıt vermek için Mart ayından bu yana, toplam kredisinin dörtte birini yani 280 milyar doları ülkelere dağıttı. Şimdiye kadar 79’u acil durum fonuyla birlikte 81 ülkeye yardım etti ve ödemelerin çoğu koşulsuz kısa vadeli programlar aracılığıyla yapıldı.

Ancak IMF’nin mali desteğinin yanı sıra sunduğu tavsiye, ülkeleri kirletici bir yola sokma riskini taşıyan fosil yakıt sübvansiyonlarını üstü örtük bir şekilde destekliyor.

Yeşil finans için kampanya yürüten Hollanda merkezli Recourse grubunun analizi, IMF’nin ülkelere enerji geçişinin yarattığı fosil yakıt altyapısı, karbon azaltım politikaları ve temiz teknoloji rekabetleri gibi makroekonomik riskleri sistematik olarak tanımada başarısız olduğunu ortaya koydu.

Georgieva, Pazartesi günü 52 maliye bakanının katıldığı bir toplantıda, iklim değişikliğinin “makro kritik” bir konu olduğunu söyledi. IMF Başkanı, “Koronavirüs krizinin ortasındayken bile, iklim krizini önlemek için harekete geçmeliyiz. İklim değişikliği, büyüme ve refah için derin bir tehdit ve makroekonomik politikalar, iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezinde yer alıyor” dedi.

Georgieva, hükümetleri, fosil yakıtlardan en çok etkilenenleri desteklemek için karbonu vergilendirmeye ve büyük emisyon yayıcıları iklim eylemi konusunda küresel fikir birliği oluşturmak için bir karbon fiyatı tabanı belirlemeye çağırdı.

Bununla birlikte, IMF’nin kömür genişlemesi devam eden beş ülke olan Hindistan, Endonezya, Filipinler, Mozambik ve Güney Afrika’ya yönelik en son ekonomik politika tavsiyesini gözden geçiren Recourse, fonun fosil yakıtlar için kullanılabilecek mali yardımı desteklediğini gördü.

Kurum, IMF’nin Hindistan, Endonezya ve Mozambik’te kömür santralları ve ihracat altyapısı içeren öncelikli altyapı projeleri için kamu harcamalarını artırmayı teşvik ettiğini ortaya koydu. Ayrıca analiz, IMF’nin düşük ve yüksek karbonlu projeler arasında ayrım yapmadan yeni altyapı yatırımları için vergi teşviklerini desteklediğini de gösterdi.

Örneğin Hindistan’da IMF, hükümetin gelir elde etmenin bir yolu olarak mevcut karbon vergisi oranını artırdığını öne sürdü, ancak Hindistan’ın kömür üretimi için yakın zamanda başlattığı vergi indirimlerinden hiç bahsetmedi.

Recourse eş direktörü Nezir Sinani, “Eğer IMF yeşil toparlanma ve temiz ve iklime dirençli bir geçiş konusunda ciddiyse, konuşmalarını eyleme dökmeli. Kolay bir başlangıç, kömür de dahil olmak üzere fosil yakıt üreticileri için vergi indirimlerini sona erdirmek olabilir” dedi.