fbpx
Bilim Ekonomi Politika Rapor

Yeni Araştırma: “Endişeliyiz Çünkü Afetler Artıyor, İklim Konusunda Çabalar ise Yetersiz”

Yeni Araştırma: “Endişeliyiz Çünkü Afetler Artıyor, İklim Konusunda Çabalar ise Yetersiz”

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” adlı araştırmanın sonuçları bugün yayımlandı. Türkiye çapında 2745 kişi ile yüz yüze yapılan anket, kamuoyunun ülkemizdeki iklim krizi ve onun etkileri, afetler ile iklim konusunda hükümet ve belediyelerin çalışmaları hakkında görüşlerini gözler önüne seriyor. Türkiye’de her iki kişiden birine göre iklim krizinin etkileri ülkemizde şimdiden hissediliyor, toplumun %61’i ise bu durumdan endişeli. Aynı zamanda toplumun %71’i afetlerin arttığını ve bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Hükümetlerin ve belediyelerin iklim eylemlerini de değerlendiren katılımcıların %55’i bu konuda çaba gösterilmediğini ifade ediyor.

İklim Haber ve KONDA Araştırma, 2019 yılında Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve giderek derinleşen iklim krizi hakkında ne düşünüldüğünü öğrenmek için Türkiye örneklemi üzerinden bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Araştırma, iklim değişikliğinin Türkiye’de her 10 kişiden en az altısının endişelendiği bir konu olduğunu gözler önüne seriyor. Görüşülen kişilerin %15’i çok endişeli olduğunu ifade ederken, %46’sı ise endişeli olduğunu belirtiyor. İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından 2018 yılında yapılan benzer bir çalışma da toplumun %86,8’inin iklim değişikliğinin yaşandığını düşündüğünü ortaya koymuştu. Sonuçları değerlendiren KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye’nin iklim konusunda belki de başka hiçbir konuda olmadığı kadar ortak bir paydada buluştuğunu ifade ediyor. Ağırdır “Din ve hayat tarzı temelli kutuplaşmaların derinleştiği bir dönemden geçmemize rağmen, tüm bu kutuplaşmalara karşın iklim değişikliği konusundaki tespit ve endişeler neredeyse kutuplara göre hiç değişmiyor” diyor.

Araştırma kapsamında, Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin ne zaman hissedileceğine dair bir soru da yöneltildi. Yanıtlara göre, her iki kişiden biri (%52), “Ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissediyoruz” diyor. Click To Tweet

“İklim Krizinin Etkilerini Şimdiden Hissediyoruz”

Araştırma kapsamında, Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerinin ne zaman hissedileceğine dair bir soru da yöneltildi. Yanıtlara göre, her iki kişiden biri (%52), “Ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissediyoruz” diyor. Toplumun sadece %3’ü hiçbir zaman iklim değişikliğinin etkileri hissedilmeyecek derken, %23 ise bilmediğini ifade ediyor. Bu oranın yüksekliği, Türkiye’de, ulusal ve yerel düzeyde iklim değişikliğinin ne tür etkileri olduğuna dair çalışmalara olan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜİK tarafından yayımlanan istatistikler, ülkemizde son yıllarda aşırı hava olayları ve iklim afetlerinde ve bunlara bağlı hasarlarda artış olduğunu gösteriyor. Türkiye, bu artışları iklim değişikliğine bağlıyor. Ankete katılanların %71’i iklim afetlerinin arttığını ifade ederken, yine %71 ile yurttaşlar, ülkemizde son yıllarda görülen bu afetlere iklim değişikliğinin sebep olduğunu düşünüyor. İklim Haber Yayın Yönetmeni Barış Doğru “Derinleşen iklim krizi, ülkemizde toplumsal yaşamın her alanında etkilerini gösteriyor ve toplum bunun çok net farkında” diyor. Yaptıkları anketleri değerlendiren Doğru, “Son iki senede yaptığımız anketler, afetlerdeki artışın halkımızın gözünden kaçmadığını ve yeterli bilimsel çalışma olmamasına rağmen afetler ile iklim değişikliği konusunda bağlantı kurulduğunu, toplumun bu konuda son derece kaygılı olduğunu gözler önüne seriyor” diye ekliyor.

Ankete katılanların %71’i iklim afetlerinin arttığını ifade ederken, yine %71 ile yurttaşlar, ülkemizde son yıllarda görülen bu afetlere iklim değişikliğinin sebep olduğunu düşünüyor. Click To Tweet

“Ne Hükümet Ne de Belediyeler Çaba Gösteriyor”

Anket çerçevesinde katılımcılara, Türkiye’de yürütülen iklim eylemi faaliyetleri hakkında kamuoyunun ne düşündüğünü öğrenmek için hükümetin ve yaşadıkları yerin belediyelerinin iklim değişikliğini azaltmak amacıyla yeterli çaba gösterip göstermediğine dair iki soru yöneltildi. Yanıtlara göre, toplumun sadece %16’sı merkezi hükümetin, sadece %15’i ise belediyelerin yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor. Toplumun %55’ine göre ise hem hükümet hem de belediyeler iklim eyleminde sınıfta kalıyor.

İklim değişikliği konusunda Türkiye’deki endişeyi ve toplumun siyasilerin çabalarını yetersiz bulmasını değerlendiren araştırmacı yazar Leo Barasi ise “Dünyanın birçok yerinde, yurttaşların iklim eylemi talepleri ile beraber iklim meselesinin hayati önem taşıyan bir siyasi konuya dönüşmeye başladığını görüyoruz. KONDA’nın araştırması Türkiye’de de kamuoyunun artık hükümet ve belediyelerden iklim eylemi beklediğini gösteriyor” diyor.

Toplumun sadece %16’sı merkezi hükümetin, sadece %15’i ise belediyelerin yeterli çabayı gösterdiğini düşünüyor. Toplumun %55’ine göre ise hem hükümet hem de belediyeler iklim eyleminde sınıfta kalıyor. Click To Tweet

İklim değişikliğinin çözümü için hem hükümetlerin hem belediyelerin hem de hükümet dışı aktörlerin, hızlı ve etkin çözümlerle harekete geçmesi, seragazı emisyonlarını azaltacak önlemleri alması ve hassas kesimlerin iklim etkileri ile baş edebilmesi için gerekli olan uyum adımlarını atması gerekiyor. İklim Haber ve KONDA tarafından yapılan “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Araştırması 2019”, Türkiye’nin yoğun gündeminde meselenin dikkatten kaçmadığını gözler önüne seriyor. Politika yapıcıların acilen toplumun iklim konusundaki endişelerine yanıt veren politikalar üretmeye başlaması gerekiyor.

Türkiye’de, sosyal, politik ve ekonomik durum ve tercihlerden bağımsız bir şekilde her on kişiden en az altısının kaygılandığı bu küresel sorunun çözümü için hem hükümetlerin hem de hükümet dışı aktörlerin, hızlı ve etkin çözümlerle harekete geçmesi, seragazı emisyonlarını azaltacak önlemleri alması ve hassas kesimlerin iklim etkileri ile baş edebilmesi için gerekli olan uyum adımlarını atması gerekiyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Climate Change Perception in Turkey 2019 Survey

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi

3 yorum

Yorum yazmak için tıklayınız.

  • 2009 yılında “TEMİZ TEKNOLOJİ İLE BACA GAZI ARITIMI VE GÜBRE ELDESİ ” başlıklı TUBİTAK TEYDEP PROJESİNİ 21.09.2009 tarihinde başarı ile tamamladık.Enerji Bakanı Sayın Taner YILDIZ ‘ın yakın desteği sayesinde TUNÇBİLEK Termik Santralının 65 MWh lık ünitesinde uygulama talimatı aldık ise de, işe başlamamızdan bir hafta önce bilgi dahi verilmeden bu Santral özelleştirildi. Daha sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan ‘ın Başbakanlığı döneminde 11.06.2013 günü yapılan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 26. toplantısında destek kararı alınmıştır. Proses sonucunda bacan çıkan ve doğayı kirleten SO2, NOX,CO,CO2 gazları ile V.O.C lar da % 1oo e varan arıtım sağlandığı ve yıkama sistemimiz sonucunda ORGANOMİNERAL Gübre elde ettik. Sayın Mehdi EKER ‘in talimatı ile başlatılan TAGEM projesi 2 yıldan fazla sürmüş ve Tarımda kullanılabilirliği 3 üniversitenin ve 6 Üniversite Hocasının çalışması sonucu Gübremizin faydası yanında TOPRAK ISLAH MADDESİ OLDUĞU DA İSPATLANMIŞTIR. Buluşumuzu PATENTİ de alınmıştır. 2015 yılı sonunda PARİS dekiCOP 21 Dünya İkim Konferansında da sunum yapılmıştır. http://www.hakiki.com.tr adlı WEB sayfamızda detay bilgiler değerlendirildiğinde ne denli başarılı ve Dünya İkliminin düzeltilmesindeki TEK BULUŞ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR. BEN BU KONUDA TÜM EN YÜKSEK YÖNETİCİLERE YÜZLERCE TEKLİF YAPTIM İSE DE, İLGİLERİNİN SAĞLANMASIN DA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK. İLGİLENİR VE DESTEK OLURSANIZ MİNNETTAR OLURUZ. SEVGİ VE SAYGILAR YAŞIM DA 85 DİR. BU PROJE SAYESİNDE BAŞARI İÇİN HAYATTAYIM. Cep Tel : 0532 690 1033 ARITMASI BULUNMAYAN TÜM TERMİK SANTRALLERE BAŞVURDUM İSE DE, DÜŞÜK DENEME MASRAFLARINI DAHİ YAPMAKTAN KAÇINMAKTADIRLAR