;
Afetler Bilim Ekonomi

İklim Krizi İnsani Yardıma Muhtaç Kişi Sayısını İkiye Katlayabilir

Yayımlanan yeni bir rapor fırtına, kuraklık ve seller neticesinde insani yardıma muhtaç kişi sayısının, halihazırdaki tahmini 108 milyon kişiden yılda 200 milyon kişinin üzerine çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Dünyanın en büyük insani yardım ağı, Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), “The Cost of Doing Nothing – Eylemsizliğin Maliyeti” adlı raporunu 19 Eylül’de New York’ta kamuoyu ile paylaştı. Rapor, iklim değişikliğiyle bağlantılı yıkımların sonucunda her yıl insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının 2050 yılına kadar iki kat artabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Raporda, kişi sayısındaki bu artışın çok büyük bir ekonomik bedeli de olabileceği, en karamsar senaryoda ise 2030 yılına kadar iklimle bağlantılı insani bedelin yılda 20 milyar ABD dolarına kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi öncesi açıklama yapan IFRC Başkanı Francesco Rocca, bu bulguların iklim değişikliğinin dünyanın en kırılgan nüfuslarından bazıları üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkilerini tasdik eder nitelikte olduğunu söyleyerek, “Rapor, hiçbir şey yapmamanın belirgin ve korkutucu bedelini gözler önüne seriyor. Ancak, vakit artık acil eylem vakti. Erken uyarı ve ileriye dönük insani eylemi de kapsayan iklim uyumu ve afet riski azaltımına yatırım yaparak, geleceğimizin giderek artan ızdırap ve ağırlaşan insani yardım maliyetlerinin damga vurduğu bir gelecek olmasını önleyebiliriz.” dedi.

Raporda, Dünya Bankası’nın Şok Dalgaları isimli raporu ve metodolojisi temel alınıyor ve BM, EM-DAT Uluslararası Afet Veritabanı verilerinin yanı sıra IFRC’nin kendi afet istatistikleri de kullanılıyor. Rapor, bizleri bekleyen seçimin çok belirgin bir seçim olduğunu gösteriyor. Eylemsizlikle birlikte bedellerin artması muhtemel. Kapsayıcı ve iklim dostu kalkınmayı önceliklendiren kararlı ve iddialı eylemlere bugün başlanırsa, uluslararası insani yardıma muhtaç kişi sayısı 2030 yılına kadar yılda 68 milyona ve hatta 2050 itibarıyla 10 milyona dahi düşebilir ki bu da halihazırdaki sayıyla karşılaştırıldığında %90’lık bir düşüşe denk geliyor.

Kızıl Haç ve Kızılay İklim Merkezi Danışmanı ve raporun başyazarlarından Julie Arrighi ise “Bu raporda, küresel toplum değişen iklimden kaynaklanan ve giderek büyüyen risklerin ele alınması için gereken iddiayı gösteremediği takdirde yaşanacak olası sonuçlardan bazılarını ortaya koyuyoruz. Bu raporun önümüzdeki günlerde yapılacak İklim Eylem Zirvesi sırasında ve sonrasında -emisyon azaltımı ve de öncelikle artan risklere uyum yönünde çabaların yenilenmesini de dahil olmak üzere- kapsayıcı ve iklim dostu kalkınma yatırımlarının artırılması için gerekli ivmenin yakalanmasına yardımcı olmasını ümit ediyoruz.” Diye konuştu.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.