;
Ekonomi

İklim Eylemlerini Yaygınlaştırma Uygulamaları Veri Tabanı COP23’te Tanıtıldı

Almanya’nın Bonn kentinde devam eden COP23’te Climate Action in Financial Institutions (Finansal Kurumlarda İklim Eylemi) inisiyatifi dünyadaki tüm finans kurumlarına 2015’te COP21 sırasında kabul edilen iklim eylemlerini yaygınlaştırılması için bir dizi temel ilkeyi kabul etmeleri çağrısında bulundu. Çağrı, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Latin Amerika Kalkınma Bankası (CAF) ve I4CE -İnisiyatifin sekretaryasını yürüten İklim Ekonomileri Enstitüsü- tarafından Bonn’da ortaklaşa düzenlenen bir yan etkinlik sırasında yapıldı.

Finansal Kurumlarda İklim Eylemi İnisiyatifi dünyadaki tüm finans kurumlarına 2015’te COP21 sırasında kabul edilen iklim eylemlerini yaygınlaştırılması için bir dizi temel ilkeyi kabul etmeleri çağrısında bulundu. İnisiyatifi destekleyen kurumların temsilcileri şirket ve sektörlere İklim Eylemlerini Yaygınlaştırılması için 5 Gönüllü İlke’yi uygulamaya geçirmeleri çağrısında da bulundu.

Paris’te COP21’de yaklaşık 20 kamu ve özel sektör finans kurumu tarafından kabul edilen ilkeler şöyle:

  • İlke 1: İklim Stratejilerini Uygulamayı TAAHHÜT ET
  • İlke 2: İklim Risklerini YÖNET
  • İlke 3: İklim Hedeflerini TEŞVİK ET
  • İlke 4: İklim Performansını İYİLEŞTİR
  • İlke 5: İklim Eylemlerinin HESABINI VER

Paris Anlaşması hükümetler ve finans camiasına zorlu görevler belirledi: Tüm finansal faaliyetlerin 2°C derece sıcaklık artışının altına uygun bir ekonomi ve toplumla uyumlu hale getirilmesi. Finansal Kurumlarda İklim Eylemi İnisiyatifi, Paris Anlaşması’nın uygulamaya konulmasına yardımcı olmak adına bu yükümlülüğü destek olmak ve tüm finans sektörüyle uygulama geliştirmek ve paylaşmak açısından önemli bir potansiyele sahip

İnisiyatife dahil olan 31 kurum yeni bir online ve herkesin erişimine açık bir İklim Eylemlerini Yaygınlaştırma Uygulamaları Veri Tabanı’nı başlattıklarını açıkladı. Kaydettikleri ilerlemeyi paylaşan inisiyatif, özellikle bu veri tabanının finans sektörünün Paris Anlaşması’nın uygulamaya geçirilmesini destekleyeceklerinin altını çizdi.

İklim Eylemlerini Yaygınlaştırma Uygulamaları Veri Tabanı, kurumların iklim değişikliğini dikkate almaları ve 5 ilkeyi uygulamalarına faydalı olmak için, bilgi ve deneyimlerini somut örneklerle paylaşmalarına yardımcı olacak.

I4CE Direktörü Benoit Leguet, “İnisiyatifin başlatıldığı iki yıldan bu yana, çok yol kat ettik. Bugün erişime açtığımız yeni veri tabanındaki örnek vakalar, finans kurumları ve şirketlere akranlarının iklim değişikliğini operasyonlarına nasıl entegre ettikleri hakkında iyi bir genel değerlendirme sağlayacak. İnisiyatifin çalışmasına da katkı sağlayacak bu çok değerli kaynak, finansal kurumların iklim değişikliğinin operasyonlarına entegrasyonunu giderek iyileştirmelerine ve Paris Anlaşması’nın gerçeğe dönüşmesine yardımcı olacak. Bugün, tüm finans sektörüne ve iş dünyasına inisiyatife katılmaları ve kendi uygulamalarını paylaşmaları çağrısı yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Veri Tabanı Yeşil Finansmandaki Saydamlığı Artıracak”

EIB İklim Eylemi Başkan Yardımcı Jonathan Taylor ise konuyla ilgisi şu açıklamayı yaptı: “Bu inisiyatif tüm dünyadan kamu ve özel sektör finans kurumlarını, yaptığımız her şeye iklimi entegre etme taahhüdümüz etrafında bir araya getiriyor. İki yıl önce COP21’de başlattığımız 5 yaygınlaştırma ilkesini temel alarak bugün başlatılan İklim Eylemlerini Yaygınlaştırma Uygulamaları Veri Tabanı iklim değişikliğine bakışımızda bilgi ve doğru uygulama paylaşımı açısından önemli bir katkı sunuyor. En önemlisi, yeşil finansmandaki saydamlığı artırıyor. Finans sektörünü Paris hedefleriyle aynı patikaya sokmak için acil olarak daha iyi bilgiye ihtiyacımız var. Bunun içinde EU Bankası’ndaki bizler, Finansal Kurumlarda İklim Eylemi İnisiyatifi’nin bir parçası olmaktan ve Paris Anlaşması’nın uygulamaya geçirilmesini desteklemekten gurur duyuyoruz”.

CAF Kurumsal Fon Direktörü Felix Bergel de konu hakkında, “Küresel ölçekte düşük karbonlu ve güçlü bir kalkınmanın zorluklarıyla başa çıkılmasında finans kurumlarının hem kendi içlerinde hem de müşterileriyle olan ilişkileriyle, önemli bir rolü var. Hükümetler, çok taraflı organizasyonlar ve özel sektör yatırımcıları ekonomik kalkınmayı artırmak için iklim değişikliği değerlendirmelerini göz önünde bulundurmak zorunda ve finans kurumları bu değerlendirmeleri yaygınlaştırarak daha iyi, daha sürdürülebilir kısa ve uzun vadeli sonuçlar üretebilen güvenilir ortaklara dönüşüyor” dedi.

İklim Eylemlerini Yaygınlaştırma Uygulamaları Veri Tabanı üye kurumlar tarafından sağlanan ve hem 5 İlke ve inisiyatifin hem de 2017-2018’de çalışma yürüteceği 4 çalışma alanıyla ilişkili 50’ye yakın örnek vaka içeriyor. 4 çalışma alanı şu şekilde özetlenebilir:

  • İklim riskleri: yaklaşımlar, araçlar ve metodolojiler
  • Raporlama inisiyatiflerinin haritalanması ve uygulama zorluklarının anlaşılması
  • Şehir ölçeğinde akılcı iklim yaklaşımları ve finansal araçlar
  • İklim stratejisinin tüm bir organizasyonda yaygınlaştırılması