;
Ekonomi

İklim Derecelendirme Sistemi Climetrics Metodolojisini Geliştirdi

Aktif olarak yönetilen ve borsada işlem gören fonlar için geliştirilmiş iklim derecelendirme sistemi Climetrics, bilimsel temelli hedeflere yönelik halka açık taahhütleri olan şirketlere yatırım yapılmasını sağlamak için metodolojisini geliştirdi.

İklim derecelendirme sistemi Climetrics, bilimsel temelli hedeflere yönelik halka açık taahhütleri olan şirketlere yatırım yapılmasını sağlamak için metodolojisini geliştirdi. Climetrics derecelendirmeleri, yatırımcılara fonların iklim üzerindeki etkisi ile ilgili geniş kapsamlı bir şeffaflık sağlıyor ve bir fonun iklim risklerine olan etkilerini gösteriyor. En çok kullanılan fonlar climetrics-rating.org adresinde ücretsiz olarak bulunabilir.

Derecelendirme üç faktör üzerine odaklanıyor: fonun portföy varlıkları, yatırım politikası ve varlık yönetimi. Bir fon portföyünün iklim performansı, genel Climetrics derecelendirmesinin en önemli faktörünü oluşturuyor. Şirketler, mevcut karbon emisyonları, fosil yakıt salımları, temiz teknoloji kullanımı ve uzun vadeli iklim ve ormansızlaşma risk yönetim stratejileri çerçevesinde derecelendiriliyor.

CDP ve ISS-Ethix İklim Çözümleri tarafından desteklenen Climetrics, onaylanmış bilim temelli emisyon azaltım hedefleri belirleyen ya da bunu yapmayı taahhüt eden şirketlere yatırım yapan fonları derecelendiriyor.

Climetrics tarafından derecelendirilen fonların sayısı yaklaşık 3700 civarında ve 3 trilyon euroya yakın bir hacimle Avrupa’daki yatırım fonlarına yatırılan tüm varlıkların %30’unu kapsıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Sürdürülebilir Finansman için yeni Eylem Planı’nı açıklamasının ardından sürdürülebilirlik kapsamında önemli değişikliklerin başlaması ve AB’nin emisyon hedeflerine ulaşmak için 180 milyar euro ek sürdürülebilir yatırımın gerektiğini açıklamasıyla, derecelendirme sistemine olan talepte artış yaşanıyor.

Paris İklim Değişikliği Konferansı’ndan bu yana, SBTi’ye (Science Based Targets Initiative), toplamda 370’den fazla şirket katıldı. Avrupa, tüm dünyadaki SBT şirketlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Bilim temelli hedeflere doğru olan momentumun 2018’de daha da artması bekleniyor. CDP’nin verilerine göre, 1.200 şirket, 2019’a kadar bilim temelli hedefler belirlemeyi planladıklarını açıkladı.

Derecelendirmeyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.