;
Ekonomi Politika

İklim Değişikliği Komitesi: Küresel Isınmaya Katkımızı 30 Yıl İçinde Sonlandırabiliriz

İklim Değişikliği Komitesi’nin (the Committee on Climate Change-CCC) bugün yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Krallık seragazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirmek için iddialı yeni bir hedef belirleyerek küresel ısınmaya katkısını 30 yıl içinde sonlandırabilir.

İklim Değişikliği Yasası’nın yürürlüğe girmesinden 10 yıl sonra, Birleşik Krallık’ta daha iddialı bir hedef belirlemenin tam zamanı olduğu konuşuluyor. Yüzyılın ortasına kadar “net sıfır” hedefine ulaşmak, Birleşik Krallık’ın Paris Anlaşması’ndaki taahhüdü ile aynı doğrultuda.

İskoçya’nın, Birleşik Krallık’a göre temiz bir ekonomiye ulaşma bağlamında daha büyük bir potansiyeli bulunuyor ve 2045 yılına kadar net sıfır seragazı emisyonlarına ulaşmak için daha iddialı bir hedef belirleyebilir.

Galler ise Birleşik Krallık’a görece düşük fırsatlara sahip ve 1990 seviyelerine göre 2050’ye kadar seragazı emisyonlarında % 95’lik bir azaltma hedefini benimsemeli. İklim değişikliği ile mücadelede kritik bir dönemece girildi. Küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre en fazla 1,5 derece seviyesinde tutulması gerekiyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de ısınmanın mümkün olduğu kadar düşük bir seviyede tutulmasının hayati önemini ve bunun için derin ve hızlı emisyon azaltma ihtiyacını vurguluyor.

Komite, CCC’nin Birleşik Krallık, İskoç ve Galler ekonomilerinin tüm sektörlerini kapsayan tavsiye edilen hedeflerine, bilinen teknolojilerle ulaşılabildiğini ve mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Temel sıfır karbon teknolojilerinden bazılarının maliyetinin düşmesi, parlamentonun İklim Değişikliği Yasası’nı kabul ettiği 2008 yılındaki ekonomik maliyet ile net sıfır hedefine ulaşmanın mümkün olduğu anlamına geliyor.

Paris Anlaşması ve IPCC’nin 2018’deki Özel Raporu ışığında Birleşik Krallık, İskoç ve Galler Hükümetleri tarafından talep edilen Komite raporu şu bulguları içeriyor:

– Temel önlemler Birleşik Krallık genelinde uygulanıyor ve net sıfır ekonominin anahtar noktalarına sahip olmak için gerekli politikalar halen aktif veya gelişme aşamasında. Bunlar; düşük karbonlu elektrik arzı (2050 yılına kadar dört katına çıkmak zorunda olacak), verimli binalar ve düşük karbonlu ısıtma (Birleşik Krallık’ın tüm bina stoku için gerekli), elektrikli araçlar (2035 veya daha öncesinde tek seçenek olması gerekiyor), karbon yakalama ve depolama teknolojisinin ve düşük karbonlu hidrojenin geliştirilmesi (bir seçenek değil zorunluluk), biyolojik olarak parçalanabilen atıkların toprağa gitmesinin durdurulması, ağaç dikiminin artırılması ve çiftliklerdeki emisyonların azaltılmasına yönelik tedbirleri içeriyor. Bununla birlikte, bu politikalar acilen güçlendirilmeli ve somut emisyon azaltımları sağlamalı. Mevcut politika, mevcut hedefler için bile yeterli değil.

– Ekonominin çoğu sektörünün 2050 yılına kadar emisyonlarını sıfıra indirmesi gerekeceği göz önüne alındığında, “net sıfır” emisyon hedefinin güvenilir olması için politikaların önemli ölçüde artması gerekecek. Komite’nin, İngiltere’nin 2050’de net sıfır seragazı hedefine kabul edilebilir bir maliyetle ulaşabileceği sonucu, emisyona neden olan sektörlere net, istikrarlı ve iyi tasarlanmış politikaları geç kalmadan tanıtmaya bağlı. Hükümet yönü belirlemeli ve acil harekete geçmeli. Geçişin başarılı olması için ise halkın katılımı gerekiyor. Birleşik Krallık’ın ısıtma sistemlerini temizlemek, karbon yakalama ve depolama teknolojisi için altyapı sağlamak ve toprağın kullanılma biçiminin dönüşümsel değişimini sağlamak için ciddi planlara ihtiyaç var.

– Net sıfır ekonomiye geçişin genel maliyetleri yönetilebilir, ancak adaletli dağıtılmalı. Offshore santrallar ve elektrikli taşıtlar için kullanılan bataryalar gibi temel teknolojilerde hızlı maliyet düşüşleri, net sıfır seragazı hedefinin, 2050’ye kadar GSYİH’nin %1-2’sinin yıllık maliyetiyle karşılanabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, geçişin maliyetleri adil olmalı, çalışanlar ve enerji faturası ödeyenler bu konuda bilinçli olmalı. Komite, Hazine’nin net sıfıra ulaşmanın geri kalan maliyetinin tüketiciler ve işletmeler için adil bir şekilde nasıl yönetilebileceğini gözden geçirmesini de öneriyor.

Komite raporuna göre, sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişin birçok faydası da bulunuyor. Bunlar arasında daha iyi hava kalitesi, daha sessiz araçlar sayesinde daha az gürültü, artan bisiklet ve yürüyüş oranları sayesinde daha aktif seyahat, daha sağlıklı beslenme biçimleri ve arazi kullanımındaki değişiklikler ile dinlenme amacıyla daha fazla alan kullanımı gibi yararlar bulunuyor.