;
Politika

İklim Değişikliği Eğitim Modülleri Yayında

İklimIN kapsamında hazırlanan ve yerel paydaşların iklim değişikliği ile mücadele alanında politika üretme, geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılması ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlamayı amaçlayan eğitim modülleri yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yürütülmekte olan İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Artırılması Projesi (İklimIN) kapsamında hazırlanan iklim değişikliği eğitim modülleri yayımlandı.

Modüller aracılığıyla yerel paydaşların iklim değişikliği ile mücadele alanında politika üretme, geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılması ve karşılıklı bilgi alışverişi amaçlanıyor.

Bu kapsamda 12’si büyükşehir belediyesi olmak üzere toplamda 20 ilde akademiden, iş dünyasından, sivil toplumdan ve kamudan eğitmeler ile eğitimler gerçekleştirildi. Bu iller arasında; Elazığ, Erzurum, Sivas, Samsun, Sinop, Artvin, Tokat, Çanakkale, Hatay, Nevşehir, Tekirdağ, Edirne, Mardin, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Adana, Van, Aydın, Ankara bulunuyor.

İklimin web sitesi üzerinden yayınlanan modüller aşağıdaki başlıkları taşıyor;

 • İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye Etkileri
 • Küresel İklim Politikaları
 • Avrupa Birliği İklim Politikaları
 • Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı
 • İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri
 • Enerji Politikalarının İklim Değişikliği İle Mücadeledeki Yeri
 • İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi
 • Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği
 • İklim Krizi İle Mücadelenin Makroekonomik Yüzü
 • Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri
 • İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi
 • Kentlerde İklim Değişikliği İle Mücadele için Yeşil Altyapı Çözümleri
 • Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel
 • İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri
 • İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri
 • İklim Mücadelesinde Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Adalet
 • İklim Değişikliği İle Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

Eğitim modüllerine buradan ulaşabilirsiniz.