;
Politika

İkizköylülerden Acele Kamulaştırmaya Tepki: “Karar Hukuksuz, Dava Açacağız!”

İkizköy

Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere kamulaştırılmasına tepki veren İkizköylüler, kararın hukuksuz olduğunu söylerken, en kısa zamanda acele kamulaştırmanın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için dava açacaklarını duyurdu.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan  acele kamulaştırma kararı ile Limak Holding ve IC Holding‘in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılamak için Akbelen Ormanı’nın bulunduğu Milas’ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

İkizköylüler ise bir açıklaması yaptı ve kararın hiçbir hukuki dayanağı olmadığını söyledi: “Kamulaştırmanın kamu yararı gözetilerek yapılması gerekirken havayı suyu toprağı 3 kuruş kâr uğruna yok eden şirketler daha fazla kazansın diye yapılıyor. Tarım alanları, zeytinlikler yok edilirken köylüler de yerinden ediliyor.”

Acele Kamulaştırma kararının Kamulaştırma Yasasının 27. maddesine göre verildiğini hatırlatan İkizköylüler açıklamaya şu şekilde devam etti: “27. madde 3634 sayılı Milli müdafaa mükellefiyeti kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına göre verilebilirken yapılan düzenleme ile yurt savunması ihtiyacına ek olarak Cumhurbaşkanı tarafından karar alınacak hallerde de acele kamulaştırma yapılmasının yolu açıldı.

Anlıyoruz ki bugün için acele olan; şirketlerin daha çok kazanması için, ormanların, zeytinliklerin, tarım alanlarının yok edilerek köylülerin mülksüzleştirilerek, yerinden edilmesi şirketlerin ucuz iş gücü olmasıdır.”

İkizköylüler topraklarını ve Akbelen Ormanı’nı 5 yıldır maden şirketine karşı savunuyor. Geçtiğimiz 24 Temmuz sabahı ise büyük bir kolluk gücü ile Akbelen Ormanı’na girilmiş ve binlerce ağaç kesilmişti.

“Tamamen hukuksuz uygulamalar ve kararlar ile önce Akbelen Ormanı şirkete tahsis edilerek kesim izni verildi. Gerekli olan düzenlemeler yapmadan santrallara çevre izni verildi. Maden işletme ruhsatı ve izni 2021 yılından 2041 yılına kadar uzatıldı” denilen açıklamada ömrünü doldurmuş olan bu santralların; 1996 yılında Aydın Bölge İdare Mahkemesince verilmiş ve Danıştay tarafından onanmış kararlar ile AİHM’in aldığı  karar varken hala çalıştırıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda devam eden davalara değinilen açıklamada davalar şu şekilde sıralandı: “İşletme ruhsatı ve izninin uzatılması için 2021 yılında verilen MAPEG kararı ile ilgili dava İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinde istinaf incelemesindedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Akbelen Ormanının linyit maden ocağına tahsis iznine ilişkin dava İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesinde incelemededir. Orman Bakanlığının Akbelen Ormanı’nın tahsisinin 2021 yılından 2031 yılına kadar uzatılması ve buna dayanarak Akbelen Ormanı’nın kesilmesine ilişkin dava Muğla İdare Mahkemesinde devam ediyor. Maden ocakları ve işletmesinin ÇED muafiyeti kararlarının iptali için açtığımız davalardan biri Danıştay’da bir tanesi Anayasa Mahkemesinde bekliyor. Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarının çevre lisansı ve izinlerinin iptali davası Muğla İdare Mahkemelerinde devam ediyor.”

İkizköylüler Akbelen Ormanı’nda ve bölgede maden işletmesine, termik santrallara ilişkin açılan davalar henüz sonuçlanmadan tarım ve yaşam alanlarının acele kamulaştırma ile ellerinden alınmasının amacını sorgularken, “Verilen acele kamulaştırma kararı Akbelen direnişini kırmak, YK Enerjinin işini kolaylaştırmak, İkizköy, Çamköy ve Karacahisar Köylülerinin mülklerini şirkete devretme girişimidir. Hukuksal ve vicdani bir yanı yoktur. Buna sessiz kalmayacağız, en kısa zamanda acele kamulaştırmanın yürütülmesinin durdurulması ve iptali için dava açacağız. Yerimizden yurdumuzdan atma girişimine karşı her türlü hukuksal ve meşru direnişi göstereceğiz” dedi.