;
Bilim

IEA: Kömür Talebi Tekrar Yükselişe Geçti

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) dün yayımladığı “Market Report Series: Coal 2018” (Piyasa Raporları Serisi: Kömür 2018) adlı çalışmaya göre küresel kömür talebi 2017’de tekrar yükselirken gelecek beş yıllık dönemde ise talep sabit kalacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2018 yılı Kömür Raporu’nu yayımladı. Çalışmadaki bilgilere göre kömürün küresel enerji arzındaki ve elektrik üretimindeki payı iklim değişikliği ile mücadele alanındaki çabalara rağmen yükselmeye devam ediyor.

Yeşil Ekonomi’nin haberine göre bu duruma da ana olarak kömürün halen bol ve uygun fiyatlı bir yakıt olması ve özellikle Asya ülkelerindeki artan talep neden oluyor.

Araştırmadaki verilere göre küresel kömür talebi iki yıllık gerilemenin ardından 2017’de %1 oranında artış gösterdi ve 7.885 milyon ton (Mt) olarak gerçekleşti.

Kömürün küresel elektrik üretimindeki payı ise %3 artış gösterdi ve bir önceki yıla göre 250 twh düzeyinde daha fazla gerçekleşti. Kömüre dayalı elektrik üretimindeki artışın toplam artış içindeki payı ise %40 olurken 2017 küresel elektrik üretiminin %38’i kömürden karşılandı.

IEA öngörüsüne göre kömüre olan talep ABD ve Avrupa’da azalma eğiliminde olsa da, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinden gerçekleşen talep artışı gelecek beş yılda kömüre olan talebin sabit kalmasına neden olacak.

Bununla birlikte doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimindeki artış ise kömürün enerji arzındaki payının %27’den %25’e gerilemesini sağlayacak.

Çin Orta Sınıfı Talepte Etkili Olacak

Çin’in küresel kömür tüketimindeki payının %25 düzeyinde olduğuna dikkat çekilen raporda, Çin’in genişleyen orta sınıfının da etkisi ile ulaşım ve ısınmada elektrifikasyonun ve elektrik tüketiminin artacağı, dolayısı ile küresel kömür talebinin Çin’deki elektrik kullanımında görülecek eğilimlere karşı çok hassas olduğu belirtildi. Raporda yapısal dönüşüm içindeki Çin ekonomisinin elektrik yoğunluğunun zaman içinde gerileyeceği, 2020 sonrasında ise kömüre dayalı elektrik üretiminin yavaşlamasını sağlayacağı öngörüldü.

İkinci büyük kömür tüketicisi olan Hindistan’da ise bu kaynağın elektrik üretimindeki payı yükselmeye devam edecek. 2023 yılına kadar yıllık ortalama %8 oranında büyüme gerçekleşecek olan ülkede elektrik talebi ise %5 oranında artacak.

Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki hızlı artış ve süper kritik teknolojilere sahip yeni kömür santralları ise geçtiğimiz 10 yıllık dönemde yıllık %6 oranında artan kömür talebinin %4 düzeyinde kalmasını sağlayacak.
Bununla birlikte ekonomik büyüme ve altyapı yatırımları ise çimento ve çelik üretiminde kullanılan kömür miktarının da artmasına neden olacak.