;
Analiz Politika

Hindistan’da Parlayan Güneş

Hindistan’ın enerji tüketimini şekillendiren fosil yakıt hakimiyeti yavaş yavaş son buluyor. Ülke, güneş enerjisine yönelerek hem bu hakimiyeti bitirmeyi hedefliyor hem de enerji ithalatındaki bağımlılığına son vererek arz güveliğini sağlamayı planlıyor.

Haber: Seyran Duman

Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusuna sahip Hindistan’ın enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Shri Sant Gajanan Maharaj College of Engineering’de görevli Dr. SP Trikal ve Patil C.V tarafından yayımlanan “Harnessing Solar Energy: A Bright and Promising Future In India” adlı makaleye göre Hindistan’daki enerji tüketimi, fosil yakıtların hakimiyeti ile şekilleniyor. Fosil yakıtlara talebin artmasıyla beraber enerji ithalatındaki bağımlılık artıyor ve sözü geçen artış enerji güvenliği açısından Hindistan için önemli bir endişe kaynağı. Ülke de bu sorunları hafifletmek adına ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde farklı programlar ve stratejiler geliştirdi. Bu bağlamda Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ve Hindistan Yenilenebilir Enerji Geliştirme Ajansı, enerji alanında bağımsızlığa erişmek ve kendi kendine yeterliliğe ulaşmak için bazı adımlar attılar. Hindistan bu programlar ve stratejilerle yenilenebilir enerji ve güneş enerjisinde önemli ilerleme kaydedip başarı sağladı.

Dr. SP Trikal’ın makalesinde ifade edilene göre, Hindistan ekvatora yakın ve muazzam bir güneş enerjisi potansiyeline sahip. Ülkede toplanan yıllık güneş enerjisi kapasitesi mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık 20 bin katına denk geliyor. Hindistan’da yılda ortama 250-300 güneşli gün bulunuyor. Güneş enerjisi, Hindistan’ın enerji arz güvenliğini artırma potansiyeli bulunan önemli bir kaynak.

Güneşin kimseye ait olmaması ise güneş enerjisini özgür kılıyor. Konvansiyonel olmayan enerji kaynakları arasında bulunan güneş enerjisi, kirletici olmaması ve sera etkisini azaltmaya yardımcı olması ile ön plana çıkıyor. Güneş, tarih öncesinden beri en ilkel yollarla kullanılarak insanlığa temiz, iklim dostu, tükenmez ve bol bir enerji kaynağı sunuyor.

Hindistan’ın enerji arz güvenliği, konumu, potansiyeli ve güneş enerjisinin avantajlarına baktığımız zaman güneş enerjisinin ülkede neden parladığını daha iyi anlıyoruz.

Hindistan’ın Güneş Enerji Kapasitesi Ne Kadar?

Kaynak: IRENA, Renewable Energy Capacity Statistics 2018

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) 2018 yılındaki raporunda yer alan istatistiklere göre Hindistan, 2010 ve 2017 yılları arasında sırasıyla 37 MW, 565 MW, 926 MW, 1336 MW, 3518 MW, 5396 MW, 9647 MW ve 19275 MW güneş enerjisi kapasitesine sahip. Grafikten de anlaşılacağı gibi ülkedeki güneş enerjisi kapasitesi yıllara göre sürekli bir artış trendi gösteriyor.

Yine IRENA’nın 2017 raporunda yer alan istatistiklere göre ise Hindistan, 2010 ve 2015 yılları arasında sırasıyla 55 GWh, 848 GWh, 1921 GWh, 3488 GWh, 5076 GWh ve 8263 GWh güneş enerjisi üretimine sahip.

Kaynak: IRENA, Renewable Energy Capacity Statistics 2018

IRENA’nın 2018 raporuna dönecek olursak, raporda yer alan istatistiklerde Hindistan’da fotovoltaik sistemlerle elektrik üretim kapasitesinin 2010 ve 2017 yılları arasında sırasıyla 37 MW, 562 MW, 923 MW, 1283 MW, 3290 MW, 5168 MW, 9418 MW, 19047 MW olduğu görülebilir. Grafikten de anlaşılacağı gibi fotovoltaik kapasitesi yıllara göre sürekli bir artış içinde.

Bloomberg New Energy Finance 2017 raporuna göre de 2040’a kadar dünyada güneş ve rüzgar enerjisi kurulu kapasitenin %48’ini, elektrik üretiminin ise %34’ünü oluşturacak. Yine aynı rapora göre Hindistan’da ise 2040 yılına kadar güneş enerji kapasitesi 14 kat artacak ve yenilenebilir enerji kapasitesi de %49’a ulaşacak.

Hindistan’a Dev Yatırım: 10 GW Yüzen Güneş Enerji Santralı

Geçtiğimiz aylarda Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı bünyesinde yer alan Hindistan Güneş Enerji Kurumu, gelecek üç yıl içinde 10 GW yüzer güneş enerji santralı planını açıklamıştı. Dünyanın en büyük yüzen güneş enerji santralı planı ile Hindistan’ın 2022 yılına kadar planladığı 100 GW güneş enerjisi üretim kapasitesinin peşinde olduğunu söyleyebiliriz.

Cleantechies’in haberine göre, Hindistan Güneş Enerji Kurumu, belirlemiş olduğu hedefe ulaşma doğrultusunda ne kadar istekli olduğunu göstermek adına daha önce kurulu 50 MW birikimli kapasiteye ek olarak küçük dalgalı projeler geliştiriyor. Bakanlık Andhra ve Kerala eyaletlerinde her biri 10 MW kapasiteye sahip iki yüzen güneş enerji projesinin devreye gireceğini de açıkladı. Çin hükümeti, Huainan eyaletinde 40 MW kapasiteli dünyanın en büyük yüzer güneş enerji santralını kurarak rekoru elinde tutuyor. Aralık ayında devreye giren Hindistan’ın en büyük yüzen güneş enerji santralı ise 500 KW kapasiteye sahip.

2022 yılına kadar planlanan 100 GW güneş enerjisi üretim hedefine ulaşmak için büyük arazilere ihtiyaç duyuluyor. Büyük arazilerin ise tarım ve yaşam alanı olarak önceliklendirilmesi 100 GW güneş enerjisi üretim hedefine ulaşılmasında engel oluşturabilir. Yüzen güneş enerji santrallarının araziye ihtiyacı olmaması ise bu soruna çözüm olabilir. Bu türden enerji santrallarının bir başka artısı ise suyun yarattığı serinliğin güneş panellerinin verimliliği artırması. Güneş enerji panellerinin suyun üzerini kaplaması suyun buharlaşmasını da azaltıyor.

Hindistan’ın güneş enerjisi üretim ve kapasite istatistiklerini incelediğimiz zaman 10 GW yüzen güneş enerji santralı planını gerçekleştirebileceğini ifade edebiliriz. Güneş enerjisinin kullanımı çevre üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Bunun yanı sıra ülkelerin dışa bağımlılığını azaltarak ulusal bütçeye katkı sağlaması, dolayısıyla ülkelerin enerji arz güvenliğini koruyarak daha özgür bir yapıda olmalarını da sağlıyor. Bunları göz önüne aldığımızda Hindistan’da güneş enerjisi üretimi ve kapasitesi artmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.