;
COP27 Politika

Hindistan “Uzun Dönem Düşük Karbon Emisyon Stratejisi”ni Duyurdu

hindistan

Strateji dahilinde fosil yakıtlardan geçişin adil, yumuşak, sürdürülebilir ve herkesi kapsayacak şekilde olması planlanıyor.

COP27 kapsamında, Hindistan Uzun-Dönem Düşük karbon Emisyon Stratejisi’ni Birleşmiş milletler Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’na (UNFCCC) sundu.

COP27 Hindistan delegasyonunun liderliğini yapan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Shri Bhupender Yadav’ın sunduğu stratejinin odak noktası enerji güvenliğini sağlayacak ulusal kaynakların rasyonal kullanımı üzerine yoğunlaşıyor. Fosil yakıtlardan geçişin adil, yumuşak, sürdürülebilir ve herkesi kapsayacak şekilde olması planlanıyor.

Stratejinin parçalarından biri de, geçtiğimiz yıl duyurulan Ulusal Hidrojen Misyonu. Ülkeyi yeşil hidrojen bağlantı noktası haline getirmeyi amaçlayan plan dahilinde ayrıca nükleer santral kapasitesinin artırılması bulunuyor.

Özellikle etanol olmak üzere biyoyakıt kullanımının artırılması, elektrikli araç penetrasyonunun hızlandırılması gibi başlıklardan oluşan düşük karbonlu ulaşım planı da stratejinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Strateji kapsamında akıllı şehir inisiyatiflerinin hızlandırması beklenen sürdürülebilir ve iklim dirençli kentsel gelişim de yer alıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, COP26 iklim görüşmelerinde 2070’i ülkesinin net sıfır karbon emisyonuna ulaşacağı tarih olarak ilan etmişti ancak bu hedefler resmen onaylanmamıştı. Hindistan federal kabinesi, Ulusal Katkı Beyanı olarak bilinen yeni ulusal emisyon taahhütlerini Haziran 2022’de onayladı. Yeni NDC, Hindistan’ı önümüzdeki 7 yıl içinde GSYH’sinin emisyon yoğunluğunu 2005 seviyesine göre %45 düşürmeyi taahhüt ediyor ki bu da, önceki 2016 taahhüdüne göre %10’luk bir artışa denk geliyor.

Stratejinin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.