;
Politika

Hindistan Yeni Emisyon Hedeflerini Onayladı

Hindistan

Dünyanın üçüncü en büyük karbon kirleticisi olan Hindistan, emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni hedefleri onayladı.

Hindistan federal kabinesi, Ulusal Katkı Beyanı (NDC’ler) olarak bilinen yeni ulusal emisyon taahhütlerini onayladı.

Başbakan Narendra Modi, geçen yıl Glasgow’daki Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde bu hedefleri açıklamıştı, ancak bu hedefler resmen onaylanmamıştı.

Yeni NDC, Hindistan’ı önümüzdeki 7 yıl içinde GSYH’sinin emisyon yoğunluğunu 2005 seviyesine göre %45 düşürmeyi taahhüt ediyor ki bu da, önceki 2016 taahhüdüne göre %10’luk bir artışa denk geliyor.

Hindistan ayrıca 2030 yılına kadar enerji talebinin yarısını güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyecek. Bu da hükümetin Aralık 2021’de ulaştığını söylediği önceki %40’lık hedefine göre bir artış anlamına geliyor.

Kâr amacı gütmeyen bir organizasyonlar ağı olan İklim Eylem Ağı Güney Asya Direktörü Sanjay Vashist, Hindistan’ın emisyonları azaltma taahhüdünün beklenen payından daha fazla olduğunu ve memnuniyetle karşılanan bir adım olduğunu söyledi.

2015 BM Paris Anlaşması uyarınca, tarafların uzun vadeli iklim hedeflerini her beş yılda bir güncellemeleri ve iklim değişikliğinin etkileri kötüleştikçe daha güçlü hedef belirlemeleri isteniyor.

Hükümetten yapılan açıklamada, “Geliştirilmiş NDC’lere ilişkin karar, Hindistan’ın ekonomik büyümeyi seragazı emisyonlarından ayırma konusundaki taahhüdünü en üst düzeyde gösteriyor” dedi.

Güncellenen NDC Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (UNFCCC) sunulacak.

Hükümet ayrıca, iklim bilimcilerinin ihtiyaç duyduğundan 20 yıl sonra, 2070 yılına kadar net sıfır emisyonu hedefleyeceğini söyledi.

Hindistan, bir önceki iklim zirvesi olan COP26’da kömüre olan bağımlılığı azaltma konusundaki söylemlerini sulandırma girişimleri nedeniyle kınanmıştı

İskoçya’nın Glasgow kentindeki BM iklim müzakereleri ilk kez fosil yakıtları hedef alan bir anlaşmayla sona ermişti.

Ancak Çin ve diğer kömüre bağımlı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenen Hindistan, kömür enerjisinin “aşamalı olarak kaldırılması” için çağrıda bulunan bir maddeyi reddetmiş ve metindeki ifade “aşamalı azaltma” olarak değiştirilmişti.

COP26 Başkanı Alok Sharma ise, açıklamalarında bu iki ülkeyi hedefe koyarak  “Çin ve Hindistan, bu özel konuda kendilerini açıklamak zorunda kalacaklar” demişti.

Marshall Adaları’ndan Tina Stege ise, değişiklikle ilgili “derin hayal kırıklığını” şu sözlerle aktarmıştı: “Bu değişikliği en büyük isteksizlikle kabul ediyoruz. Bunu, ülkemdeki insanların gelecekleri için bir can simidi olarak ihtiyaç duydukları bu paketteki kritik unsurlar için yapıyoruz.”