;
Politika

Greenpeace Akdeniz: Siyasi Partiler Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi’ni İmzalasın

Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi

Greenpeace Akdeniz, seçim öncesi tüm parti programlarında yeşil adil dönüşüm maddelerine yer verilmesi için siyasi partileri Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi’ni imzalamaya davet etti. 

Greenpeace Akdeniz, Türkiye’nin yeşil ve adil bir geleceğe doğru ilerlemesi amacıyla, tüm Türkiye’deki siyasi partileri önümüzdeki seçimler öncesi Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi’ni imzalamaya çağırdı.

İklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, aşırı hava olayları, kuraklık, gıda sorunu gibi insan nüfusu dahil gezegendeki tüm canlılık için ciddi bir tehdit oluşturan tüm krizler, bugüne kadar kamuoyunda küresel ve çaresi olmayan distopik gelecek senaryoları olarak gösterilse de iklim krizi ve ekolojik yıkım tüm ülkelerde hükümet ve karar vericiler tarafından uygulanan politikaların sonucudur. Bu nedenle, Greenpeace Akdeniz, tüm bu krizlerin çözümünde kilit rol oynayacağına inandığı Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi’nin, siyaset üstü bir yol gösterici olarak önümüzdeki seçimler öncesinde tüm parti programlarında yer almasını talep ediyor.

Greenpeace Akdeniz, Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi’nin, tüm Türkiye’yi kapsayan eşit, sürdürülebilir ve adil bir gelecek için zemin hazırlayacağına inanıyor. Bu tarihi sözleşmenin hedefleri arasında kapsamlı iklim eylemi, biyoçeşitlilik koruma, yeşil ekonomi, dirençli ve güvenli kentler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kamu kaynaklarında şeffaflık ve hesap verme mecburiyeti  bulunuyor.

Sözleşmede Öne Çıkan Talepler

Greenpeace Akdeniz Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesinde iklim kriziyle kapsamlı bir mücadele için: 2030 itibarıyla; elektrik üretiminde kömürden çıkışın tamamlanması, yenilenebilir kaynakların payının %75’e çıkarılması ve toplam karbon salımında, 2020 yılına kıyasla %35 mutlak azaltım sağlanması, 2050 itibarıyla ise net sıfır karbon hedefine ulaşılması; elektrikli araç sayısının toplam araç sayısındaki oranının binek araçlarda %20’ye, toplu ulaşım ve yük araçlarında %10’a çıkarılması ve nükleerden vazgeçilmesi gerektiği bildiriliyor.

Sözleşmede yer alan biyoçeşitliliğin korunması kapsamında öne çıkan talepler; 2030’a kadar kara ve denizlerin en az %30’unun koruma altına alınmasını; orman, zeytinlik, sulak alan, tarım alanları, önemli doğa alanları ve milli parkları imara, yatırıma açan düzenlemelerin iptal edilmesini ve oluşan tahribatın 2030’a kadar onarılmasını; toprağın, havanın, suyun agro ekolojik yöntemlerle korunmasını; çiftçinin adil üretimle desteklenmesini ve sürdürülebilir ve zehirsiz sofralar yaratılmasını içeriyor.

Sözleşme; ekonomik ve toplumsal refahı, sürdürülebilirliği, adaleti ve eşitliği gözeten talepleri de gündeme getiriyor. Özellikle, iklim kriziyle mücadele için kömürden çıkışı şart koşan sözleşme, kömür sektöründe çalışanların ve ailelerinin mağdur olmaması için yeniden mesleklendirme dahil gerekli ekonomik ve sosyal önlemlere parti programları içinde mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler, kent yoksulları gibi dezavantajlı grupların haklarını destekleyen sözleşme, kent kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılmasını, tüm hizmetlerin erişilebilir olmasını, toplu taşımanın konforlu hale getirilmesini, yeşil alanların erişime ve faydalanıma uygun hale getirilmesini talep ediyor. Özellikle, iklim krizinden en çok etkilenen gruplar arasında yer alan grupların karar alma süreçlerine doğrudan katılımını garanti altına alacak toplumsal cinsiyet eşitliği politikası, Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi’nin önemli maddelerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Greenpeace Akdeniz, yeşil adil dönüşüm kapsamında; kamu kaynaklarının nereye, nasıl harcandığı ve harcanacağı konusunda halkın denetim gücü ve kararlara doğrudan katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini talep ediyor.