;
Politika

G20 Zirvesi Deklarasyonu’nda Fosil Yakıtlardan Aşamalı Çıkış Yer Almadı

fosil yakıt

G20 Liderler Zirvesi Deklarasyonu’nda yenilenebilir enerji kaynaklarının üç katına, enerji verimliliğinin ise iki katına çıkarılması kabul edilirken, fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması konusuna değinilmedi. 

Hindistan G20 Dönem Başkanlığı, Başbakan Narendra Modi’nin liderler arasında uzlaşma sağlandığını açıklamasının ardından G20 Liderler Zirvesi Deklarasyonu‘nu yayımladı. Nihai metinde yenilenebilir enerjinin üç, enerji verimliliğinin ise iki katına çıkarılması, çok uluslu kalkınma bankalarının reformuna duyulan ihtiyaç ve kalkınmaya yönelik trilyonlarca dolarlık fonun kilidini açmak için borçların yeniden yapılandırılması konularında mutabakata varılırken, COP28’de başarılı bir sonuca ulaşılması için kilit bir konu olan fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması konusuna değinilmedi.

Bunun yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için 4 trilyon dolarlık finansmanın harekete geçirilmesi ihtiyacı kabul edilirken, hükümetlerin 2023’te 100 milyar dolar hedefine ulaşacağı belirtildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği Vurgusu

Metinde G20’nin “Mevcut politikalar ve hedefler yoluyla yenilenebilir enerji kapasitesinin küresel olarak üç katına çıkarılmasına yönelik tüm çabaları takip ve teşvik edeceği, aynı zamanda azaltma ve uzaklaştırma teknolojileri de dâhil olmak üzere diğer sıfır ve düşük emisyon teknolojilerine de benzer bir isteklilik göstereceği” belirtildi.

G20, “2030 yılına kadar enerji verimliliği iyileştirme oranının iki katına çıkarılması için gönüllü eylem planlarını” destekledi.

İklim Bilimine Atıf

Metin iklim bilimini kabul etti ve son IPCC AR6 sentez raporuna ve 1.5 dereceyi karşılama ihtiyacına ve “seragazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine göre %43 oranında hızlı bir şekilde azaltılması ve 2020-2025 yılları arasında pik emisyona ulaşılmasına” atıfta bulundu. Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklılaştırılmış pozisyonlarına geri dönüyor.

Fosil Yakıtlar

Fosil yakıt kelimesi, fosil yakıt sübvansiyonlarına yönelik reformlar bağlamında sadece bir kez yer aldı. Metin, ulusal koşullara uygun olarak ve adil geçişe yönelik destek ihtiyacını kabul ederek, karbon tutma teknolojisine sahip olmayan kömür enerjisinin aşamalı olarak azaltılmasına dikkat çekti.

350.org Politika ve Kampanyalar Yardımcı Direktörü Andreas Sieber, G20’nin fosil yakıtların olmadığı bir geleceğe giden yolu göstermesi gerektiğini söylerken, “IPCC’nin emisyonların 2030 yılına kadar %43 oranında azaltılmasına ilişkin sonuçlarını kabul etmekle birlikte, kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin hiçbir şey söylemiyor. Bu, dünyaya, özellikle de en yoksul ve en savunmasız ülkelere ve nüfuslara yönelik korkunç bir sinyaldir” dedi.

Finans

G20, gelişmekte olan ülkeler için yeni ve gelişen teknolojileri, temiz ve sürdürülebilir teknolojiyi teşvik etmek üzere düşük maliyetli finansmanı kolaylaştırmak için çalışmasını taahhüt etti ve yıllık 4 trilyon dolarlık bir yatırım rakamını ortaya koydu. Gelişmekte olan ülkelerin Ulusal Katkı Beyan’larını (NDC) yerine getirebilmeleri için 2030 öncesi dönemde 5,8-5,9 trilyon dolara ihtiyaç duyulduğu da aktarıldı.

Kayıp ve zarar ve adaptasyon konusuna da değinen metin, COP27 tavsiyelerini desteklerken, COP28’de Kayıp ve Zarar fonunun faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti. Bunun yanı sıra Glasgow paktına uygun olarak, tarafları uyum finansmanına yönelik kolektif hükümlerini iki katına çıkarma sözlerini yerine getirmeye de çağırdı.