;
Ekonomi

Fitch: “Türkiye’deki Rüzgar ve Güneş Projeleri Kısa Dönemde Finansman Bulma Sorunu Yaşayabilir”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Lirasındaki yaşanan hızlı değer kaybının Türkiye enerji sektörüne yönelik etkisine dair bir analiz yayınladı. Kuruluş, Türkiye’nin rüzgar ve güneş büyüme öngörüsünü düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Lirasındaki yaşanan hızlı değer kaybının Türkiye enerji sektörüne yönelik etkisine dair yayımladığı analizde Türkiye’nin rüzgar ve güneş büyüme öngörüsünü düşürdü. Analizde Fitch’in, yenilenebilir enerjinin uzun dönemde Türkiye için çekici bir yatırım alanı olarak kalacağı görüşünü koruduğu belirtilirken, zayıf liranın ise elektrik üretiminde diğer kaynaklara geçmenin önemini kuvvetlendirdiğinin altı çizildi.

Yeşil Ekonomi’nin haberine göre, kuruluş bu durumun Türkiye’nin yenilenebilir ve yerli kömür kaynaklı elektrik üretimine yönelik odağının artmasını sağlayacağını belirtiyor.

Bununla birlikte rüzgar ve güneş enerjisi yatırımcıları zorlaşan koşullar nedeni ile kısa dönemde projeleri için finansman bulmada sıkıntı yaşayacaklar ve bu alanlardaki kurulu güç artışı yavaşlayacak.

Yenilenebilir Kilit Konumda Olmaya Devam Edecek

Gelecek dönemde alım garantilerine dayalı projeler yerine ihale sistemine dayalı büyük ölçekli projelerin öne çıkacak olması ise kamu açısından yeni projelerin maliyetlerini düşürerek, yenilenebilir yatırımlarını Türkiye yönetimi için daha cazip hale getirecek.

Zayıf lira aynı zamanda uluslararası yatırımcıları, ek alım garantilerinden de yararlanmak amacı ile yerli üretim ekipmanlar kullanmalarını teşvik edici etki yaratabilecek.

Yenilenebilir enerji aynı zamanda Türkiye’nin, elektrik üretim arzında taş kömürü ve doğal gazın payını düşürerek yerli kaynakların payını artırmak isteyen enerji politikası açısından da anahtar konumda olmaya devam edecek.

Bununla birlikte yenilenebilir enerji sektörünün ABD Dolarına dayalı alım garantileri sayesinde kur riski taşımamasının da kuruluşun iyimser bakış açısına katkı sağladığına vurgu yapıldı.

Rüzgar ve güneşteki büyüme kısa vadede yavaşlayacak

Bununla birlikte Fitch, Türkiye güneş enerjisinde 2018 sonu için belirlediği 5,8 GW‘lık kurulu güç öngörüsünü 4,7 GW‘a, 2027 öngörüsünü ise 14,7 GW‘dan 12,8 GW‘a geriletti.

Kuruluş rüzgar enerjisi kapasitesindeki artışta ise 2018 için belirlediği kapasite artış öngörüsünü % 13,5’den % 11’e, 2019 için ise % 18’den, % 12’ye geriletti. Rüzgardaki gerilemenin finansal koşullar dışında aynı zamanda daralan proje stoğundan kaynaklanacağının da altı çizildi.

Doğalgazın 2017’de % 36 olan payı ise 2027’de % 26’ya gerileyecek.

Elektrik Tüketimindeki Artış Yavaşlayacak

2018-2027 döneminde ekonomik büyüme % 3,3 olacak, bu durum da elektrik tüketimindeki büyümenin düşük kalmasına neden olacak.

Elektrik tüketiminde 2017’de gerçekleşen % 7’lik büyüme, 2018-2027 döneminde % 7 olarak gerçekleşecek.