;
Politika

Erdoğan’ın Açıklaması Üzerine: “Madde 50 Reddedilmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baca gazı filtreleme sistemi olmaması nedeniyle havayı kirletmeye devam eden termik santrallar ile ilgili yaptığı açıklamayı yorumlayan STK’lar, çevre yatırımını yapmayan termik santralların halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu hatırlatırken Madde 50’nin reddedilmesi gerektiğini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallardaki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi, gerekirse de kapatılması için talimat verdi. Erdoğan’ın açıklamasını İklim Haber için yorumlayan Greenpeace Akdeniz’den Deniz Bayram bugün yarın Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen yasa teklifi maddesi Madde 50’nin, 6 yıldır çevre yatırımlarını yapmayan termik santralların 2.5 yıl daha bu yatırımları yapmamasına izin veren bir teklif olduğunu belirterek “Bu santralların faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. 2019 son tarihti. Bütün bu şirketlere bu konuda bildirim yapılmış olmasına rağmen çevre yatırımları hayata geçmedi. Greenpeace’in bu konuyla ilgili Enerji Bakanlığı’na yaptığı başvuruda çevre yatırımlarını yapmayan santralların derhal kapatılması, faaliyetlerinin durdurulması talep edildi.” dedi.

Bayram, hava kirliliğinin neden olduğu halk sağlığına ilişkin tehdit ile ilgili yerelden gelen tepkilere değinerek “Bugün birçok siyasi partinin ve Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklamalardan da görüyoruz ki çevre yatırımını yapmayan termik santrallar halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Madde 50 meclis genel kurulunda geçtiğimiz Şubat ayında olduğu gibi tekrar geri çekilmeli ve bu santrallar yatırımlarını yapmaya zorlanmalı. Bu yatırımları hayata geçirmeyen santralların ise 2019 sonu itibariyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmeli.” diye konuştu.

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Buket Atlı ise Madde 50 kabul edilirse en az 15 santrala çevre yatırımı yapmadan çevre ve halk sağlığına zarar verme hakkı verileceğini hatırlatarak “Şubat ayından beri 100.000 kişi temiz hava hakkını savunmak için ‘TBMM sözünü tut’ diye imza attı. TBMM’deki tüm si̇yasi̇ parti̇leri̇n temi̇z hava hakkını talep eden yüz bi̇nlerce i̇nsana, bu santrallara i̇li̇şki̇n 14 Şubat 2019’da verdi̇kleri̇ sözü i̇sti̇snasız bi̇r şeki̇lde yeri̇ne geti̇rmeleri̇ni̇ ve havayı kirletme tasarısını kabul etmemelerini, Madde 50’yi reddetmelerini talep ediyoruz.” dedi.